Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om du drabbas av källaröversvämning

Om du drabbas av översvämning är det viktigt att genomföra vissa åtgärder direkt, både för att minimera eventuella skador och för att underlätta skadeutredningsarbetet. Den som drabbats av översvämning kan också behöva kontakta flera för att få hjälp med skador och åtgärder.

Akuta åtgärder vid källaröversvämning

Om du har varit i kontakt med avloppsvatten ska du alltid vara noga med hygienen!

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Förhindra att vatten tränger in genom brunn genom att lägga något tungt över brunnslocket.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter och möbler.
  • För länspumpning, kontakta räddningstjänsten i kommunen för hjälp vid behov (se länk till kontaktuppgifter nedan).
  • Kontakta Nacka vatten och avfall om du misstänker att felet som orsakat översvämningen eller stoppet finns i allmänna ledningarna utanför din fastighet.
  • Dokumentera händelsen: Anteckna hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog. Fotografera översvämningen/skadorna. Det är bra om vattennivån syns på bilderna du tar.

Kontakt vid översvämning

Kontakta ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen. Det är försäkringsbolaget som hjälper dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet och som ersätter eventuella skador. Försäkringsbolaget kontaktar Nacka vatten och avfall med eventuella regresskrav ifall ansvaret bedöms ligga på oss.

Förebygg översvämningar i ditt hus

Har du gjort det du kan för att förebygga översvämningar i ditt hus? Här hittar du några användbara tips som kan vara till hjälp:

Förebygg källaröversvämning

Sidan uppdaterades: