Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I Nacka ansvarar kommunen för kontroll av cirka 600 verksamheter som hanterar livsmedel. Det innefattar exempelvis restauranger, skol- och förskolekök, gatukök, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar och tillverkare.

Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. I Nacka är miljö- och stadsbyggnadsnämnden kontrollmyndighet. Personal vid miljöenheten utför kontrollerna.

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel yrkesmässigt ska anmälas för registrering hos kommunen. En anmälan ska vara inne hos miljöenheten senast tio arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Miljöenheten kommer därefter att besöka företaget för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.

Avgiften för handläggning av en anmälan är 2 716 kronor.

Inspektioner, revisioner och projekt

Det är företagets egen skyldighet att uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för verksamheten. Kommunens livsmedelsinspektörer gör sedan besök hos verksamheterna för att kontrollera om lagstiftningen följs.

Livsmedelskontrollen består till största delen av oanmälda inspektioner, men det görs även revisioner på livsmedelsanläggningar. Varje år bedriver vi några projekt för att fokusera på ett mindre antal ämnesområden. De samordnas ofta med andra kommuner.

När allvarliga brister upptäcks vid inspektionerna måste kommunen utföra en så kallad extra offentlig kontroll inom fyra veckor. Den extra tid som går åt till det arbetet betalas av verksamheten.

Kommunens livsmedelskontroll går till stor del ut på att följa upp att verksamheterna arbetar på ett bra sätt med egenkontrollen. Livsmedelsinspektörerna har även som uppgift att göra utredningar efter klagomål, till exempel vid misstänkta matförgiftningar.

Information från Livsmedelsverket:
Att starta eller avveckla företag

Sidan uppdaterades: