Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I Nacka ansvarar kommunen för kontroll av cirka 600 verksamheter som hanterar livsmedel. Det innefattar exempelvis restauranger, skol- och förskolekök, gatukök, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar och tillverkare.

Ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. I Nacka är miljö- och stadsbyggnadsnämnden kontrollmyndighet. Inspektörer vid miljöenheten utför kontrollerna.

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel yrkesmässigt ska anmälas för registrering hos kommunen. En anmälan om registrering ska vara inne hos miljöenheten senast tio arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Efter att verksamheten har registrerats kommer miljöenheten att besöka företaget för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.

Avgiften för handläggning av en anmälan är 3124 kronor.

På den här sidan gör du din anmälan till kommunen.

Inspektioner, revisioner och projekt

Det är företagets egen skyldighet att uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för verksamheten. Kommunens livsmedelsinspektörer gör sedan besök hos verksamheterna för att kontrollera om lagstiftningen följs.

Livsmedelskontrollen utförs genom oanmälda inspektioner samt bokade inspektioner och revisioner. Varje år bedrivs det dessutom flera projekt som fokuserar på specifika områden i livsmedelslagstiftningen. Projekten samordnas ofta med andra kommuner eller med Livsmedelsverket.

Om allvarliga brister i att följa livsmedelslagstiftningen upptäcks vid en inspektion kommer kommunen utföra extra uppföljning på de avvikelserna. Den extra tid som går åt till arbetet betalas av verksamheten och utgår från årets timtaxa för livsmedelskontroll.

Livsmedelsinspektörerna har även som uppgift att genomföra utredningar efter klagomål, till exempel vid misstänkta matförgiftningar eller klagomål om brister i livsmedelshantering.

Information från Livsmedelsverket:
Att starta eller avveckla företag

Sidan uppdaterades: