Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skola, förskola, fritidshem - anmälan

 1. Sätt dig in i reglerna och vad en anmälan ska innehålla!

  Den som planerar att starta en skola, förskola eller fritidshem ska göra en anmälan om det till kommunen – miljöenheten i Nacka - minst sex veckor före planerad start. En anmälan ska göras också om verksamheten flyttar eller utökas med lokaler på en annan plats.

  Läs på om vad anmälan och egenkontroll innebär, om du är ny på området! En folder från miljöenheten beskriver vad egenkontroll för undervisningslokaler handlar om.
  Egenkontroll för hälsa och miljö - så funkar det, folder

  I anmälan ser du vilka uppgifter som behöver lämnas och vilka bilagor som ska finnas med. En personbelastningskarta, som visar att luftflödena räcker för det största antal personer som behöver vara i varje rum, särskilt vilrum, behövs. Läs mer om det i foldern om egenkontroll.

  En situationsplan, som tydligt visar vad rummen ska användas till och många toaletter det ska vara, ska skickas med. Vi behöver också veta var och hur skolan placeras i omgivningen, var gården ligger och hur stor den är.

  Som underlag för för att visa omgivningen går det bra att använda ett kartutdrag som du kan hämta från kommunens webbkarta. Zooma in till ditt område och klicka. Om det finns flera kartobjekt på platsen kan du behöva använda en pil i träffrutan för att få fram kartutdraget. Öppna fullversionen av kartan om du hellre vill söka på adress eller fastighetsbeteckning

  Du kan också beställa ett kartutdrag utan kostnad från Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

 2. Anmäl din verksamhet!

  Anmälan behöver vara komplett senast sex veckor innan start. Kontrollera att du fyllt i allt som behövs och att du bifogar rätt handlingar.

  Om du önskar veta vilka uppgifter som behövs innan du gör din anmälan i e-tjänsten, så hittar du uppgifterna som behövs för en anmälan om förskola/skola här. (PDF-dokument, 110 kB)

  Anmäl utbildningslokal hälsoskydd


  OBS! Om verksamheten startar innan anmälan gjorts ska miljöenheten besluta om en miljösanktionsavgift som verksamheten måste betala. Avgiften är 3.000 kr och betalas till staten.

  Tänk på att det också behövs en anmälan till kommunens livsmedelskontroll om ni ska ta emot, laga eller servera mat.
  Starta livsmedelsverksamhet

 3. Vad händer sedan?

  Om anmälan inte är komplett hör vi av oss. När vi har granskat en komplett anmälan gör vi en inspektion på plats. Då vill vi framför allt gå igenom eventuella oklarheter och diskutera den skriftliga egenkontrollen.

  Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vår handläggning av anmälan är klar. Faktura på avgiften för miljöenhetens handläggning av anmälan skickas också ut. Det är en fast avgift, som ska betalas av den som planerar att starta verksamheten. När verksamheten är igång betalar den en årlig avgift för miljöenhetens tillsyn.

  Avgiften går att påverka, eftersom miljöenhetens bedömning av hur er egenkontroll fungerar vägs in. Bra rutiner med mera kan leda till att avgiften sänks.
  Vad betalar du för? - folder om avgifter (PDF-dokument, 1,3 MB)
  Kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

  I framtiden ska en systematisk egenkontroll av lokal, arbetsredskap, rutiner med mera ingå i ditt arbete. Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt och vara tillgänglig när kommunen gör tillsynsbesök.

Sidan uppdaterades: