Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Finansiering

Programpeng

Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Programpeng nationella program

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet Programpeng
Barn- och fritidsprogrammet 83 334
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA),
förutom enligt pris nedan
115 874
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3 217 675
Ekonomiprogrammet 79 099
El- och energiprogrammet, (EEENE),
förutom pris enligt nedan
110 823
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 117 683
Estetiska programmet (ES), förutom pris enligt nedan 107 789
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST) 112 066
Estetiska programmet, musik (ESMUS) 125 573
Fordons- och transportprogrammet (FT),
förutom pris enligt nedan
136 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3 207 231
Handels- och administrationsprogrammet 87 182
Hantverksprogrammet 108 349
Hotell- och turistprogrammet 87 451
Humanistiska programmet 79 395
Industritekniska programmet 142 984
Naturbruksprogrammet (NB),
förutom pris enligt nedan
166 718
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga - Region Stockholm Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet 87 510
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 128 490
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA),
förutom pris enligt nedan
78 924
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunikation (SAMED) - Åk 2 och 3 94 041
Teknikprogrammet 91 556
VVS- och fastighetsprogrammet 112 141
Vård- och omsorgsprogrammet 87 519
Lagidrott - NIU 17 608
Individuell idrott - NIU 21 130

Programpeng programinriktat val IMV

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Programinriktat val IMV inom samverkansområdet 2021
Barn- och fritidsprogrammet 86 486
Bygg- och anläggningsprogrammet 119 517
Ekonomiprogrammet 80 556
El- och energiprogrammet 113 871
Estetiska programmet 109 654
Fordons- och transportprogrammet 140 287
Handels- och administrationsprogrammet 90 667
Hantverksprogrammet 111 466
Hotell- och turismprogrammet 90 667
Humanistiska programmet 80 556
Industritekniska programmet 145 723
Naturbruksprogrammet 169 592
Naturvetenskapliga programmet 88 403
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 131 392
Samhällsvetenskapsprogrammet 80 556
Teknikprogrammet 93 385
VVS- och fastighetsprogrammet 115 683
Vård- och omsorgsprogrammet 90 667

Övriga gymnasieprogram

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Övriga gymnasieprogram 2021
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) 101 015
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) 254 345
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) 145 926
Gymnasiesärskola 314 145

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2021

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Årskurs 1-3 8 711

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Strukturtillägget i gymnasieskolan beräknas av Storsthlm. Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde i årskurs 9 får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget betalas ut automatiskt av Storsthlm.

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser fastställts av Skolverket, Skolinspektionen samt Stockholms stad (yrkesdansare) omfattas inte av strukturtillägg.

Ansökan om strukturtillägg

Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program utan att någon ansökan behövs.

Ersättningsnivåer 2021

Meritvärdesintervall Belopp
0 - Saknar meritvärde 7 346
1 - 79 10 370
80 - 119 10 370
120 - 159 9 076
160 - 199 5 834

Med 2020 års utfall som bas samt uppräkning av förväntad ökning av gymnasieelever beräknas 2021 års strukturtillägg i gymnasieskolan uppgå till knappt 3 000 000 kr.

Sidan uppdaterades: