Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Programpeng

Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Programpeng nationella program 2022

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet Programpeng
Barn- och fritidsprogrammet 85 834
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA),
förutom enligt pris nedan
117 578
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3 220 807
Ekonomiprogrammet 80 258 
El- och energiprogrammet, (EEENE),
förutom pris enligt nedan
112 446
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 119 403
Estetiska programmet (ES), förutom pris enligt nedan  109 370
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)  113 709
Estetiska programmet, musik (ESMUS)  127 371
Fordons- och transportprogrammet (FT),
förutom pris enligt nedan
 137 702 
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3  208 231
Handels- och administrationsprogrammet  89 798
Hantverksprogrammet  109 936
Hotell- och turistprogrammet  90 075
Humanistiska programmet  80 572
Industritekniska programmet 145 100
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan 169 115
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) 209 650
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT) Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet 88 793
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 130 375
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan  80 081
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3  95 417
Teknikprogrammet  92 897
VVS- och fastighetsprogrammet 113 784
Vård- och omsorgsprogrammet  90 144
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU  17 872
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU  21 447

Programpeng programinriktat val, IMV 2022

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Programinriktat val IMV inom samverkansområdet Kronor/år
Barn- och fritidsprogrammet 89 081
Bygg- och anläggningsprogrammet 121 266
Ekonomiprogrammet 81 735
El- och energiprogrammet 115 538
Estetiska programmet 111 260
Fordons- och transportprogrammet 141 287
Handels- och administrationsprogrammet 93 387
Hantverksprogrammet 113 098
Hotell- och turismprogrammet 93 387
Humanistiska programmet 81 735
Industriprogrammet 147 856
Naturbruksprogrammet 172 075
Naturvetenskapliga programmet 89 697
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 133 316
Samhällsvetenskapsprogrammet 81 735
Teknikprogrammet 94 753
VVS- och fastighetsprogrammet 117 376
Vård- och omsorgsprogrammet 93 387

Övriga gymnasieprogram 2022

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Övriga gymnasieprogram Kronor/år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) 102 530
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) 258 160
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) 148 115
Gymnasiesärskola 318 857

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2022

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Årskurs 1-3 8 841

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:

Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg

Sidan uppdaterades: