Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Programpeng

Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Programpeng nationella program 2023

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet Programpeng
Barn- och fritidsprogrammet 88 412
Bygg- och anläggningsprogrammet,
förutom enligt pris nedan
119 817
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3 224 291
Ekonomiprogrammet 81 692
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan 114 548
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 121 605
Estetiska programmet (ES), förutom pris enligt nedan 111 377
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST) 115 825
Estetiska programmet, musik (ESMUS) 129 529
Fordons- och transportprogrammet (FT),
förutom pris enligt nedan
138 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3 209 231
Försäljnings- och serviceprogrammet 92 524
Handels- och administrationsprogrammet 92 524
Hantverksprogrammet 111 995
Hotell- och turistprogrammet 92 780
Humanistiska programmet 82 010
Industritekniska programmet 147 858
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan 172 468
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) 213 869
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT) Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT) Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet 90 333
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 132 777
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan 81 513
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3 97 125
Teknikprogrammet 94 645
VVS- och fastighetsprogrammet 115 958
Vård- och omsorgsprogrammet 92 851
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU 18 194
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU 21 833

Programpeng programinriktat val, IMV 2023

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Programinriktat val IMV inom samverkansområdet Kronor/år
Barn- och fritidsprogrammet 91 753
Bygg- och anläggningsprogrammet 123 406
Ekonomiprogrammet 83 177
El- och energiprogrammet 117 577
Estetiska programmet 113 223
Fordons- och transportprogrammet 142 287
Försäljnings- och serviceprogrammet 96 188
Handels- och administrationsprogrammet 96 188
Hantverksprogrammet 115 094
Hotell- och turismprogrammet 96 188
Humanistiska programmet 83 177
Industriprogrammet 150 465
Naturbruksprogrammet 175 111
Naturvetenskapliga programmet 91 280
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 135 668
Samhällsvetenskapsprogrammet 83 177
Teknikprogrammet 96 424
VVS- och fastighetsprogrammet 119 448
Vård- och omsorgsprogrammet 96 188

Övriga gymnasieprogram 2023

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Övriga gymnasieprogram Kronor/år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) 104 376
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) 262 807
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) 150 781
Gymnasiesärskola 324 596

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2023

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Årskurs 1-3 9 001

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:

Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg

Sidan uppdaterades: