Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Finansiering

Pedagogisk omsorg

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje barn som är folkbokfört i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp pedagogisk omsorg

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

BELOPP
VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR
3-5 ÅR
20-25 timmar 72 699 56 363
26-39 timmar 112 275 92 880
40 timmar och mer 116 846 98 777

Checkbelopp pedagogisk omsorg med lokal

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

BELOPP
VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR 3-5 ÅR
20-25 timmar 85 254 68 763
26-39 timmar 124 856 105 329
40 timmar och mer 129 461 111 259

Tilläggsbelopp

I Nacka används skollagens begrepp tilläggsbelopp för både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för pedagogisk omsorg. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Anordnare av pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp

Övriga ersättningar

Modersmålsstöd

Anordnare av pedagogisk omsorg med 1-9 inskrivna barn ska kontakta utbildningsenheten för att få ersättning för de barn som är i behov av modersmålsstöd. Anmälan görs via länken nedan.

Anmälan om modersmålspeng pedagogisk omsorg

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kommunfullmäktige har fastställt kulturpengen till 283 kronor per år till och med vårterminen 2021, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Från och med höstterminen 2021 sänks kulturpengen till 142 kronor per år.

Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades: