Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Pedagogisk omsorg

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje barn som är folkbokfört i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp pedagogisk omsorg 2022

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR
3-5 ÅR
20-25 timmar 79 242 61 436
26-39 timmar 122 380 101 239
40 timmar och mer 127 362 107 667

Checkbelopp pedagogisk omsorg med lokal 2022

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

BELOPP
VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR 3-5 ÅR
20-25 timmar 92 927 74 951
26-39 timmar 136 093 114 808
40 timmar och mer 141 112 121 273

Tilläggsbelopp

I Nacka används skollagens begrepp tilläggsbelopp för både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för pedagogisk omsorg. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Anordnare av pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:

Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kommunfullmäktige har fastställt kulturpengen för 2022 till 142 kronor per år.

Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades: