Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Pedagogisk omsorg

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje barn som är folkbokfört i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp pedagogisk omsorg

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

BELOPP 2020 BELOPP
2021
VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR
3-5 ÅR
1-2 ÅR
3-5 ÅR
20-25 timmar  71 273  55 258 72 699 56 363
26-39 timmar  110 073  91 059 112 275 92 880
40 timmar och mer  114 555  96 840 116 846 98 777

Checkbelopp pedagogisk omsorg med lokal

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

BELOPP 2020
BELOPP
2021

VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR 3-5 ÅR 1-2 ÅR 3-5 ÅR
20-25 timmar  83 583  67 414 85 254 68 763
26-39 timmar 122 408 103 263 124 856 105 329
40 timmar och mer 126 922 109 078 129 461 111 259

Tilläggsbelopp

I Nacka används skollagens begrepp tilläggsbelopp för både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för pedagogisk omsorg. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Anordnare av pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp

Övriga ersättningar

Språkförstärkningspeng

Språkförstärkningspengen betalas ut med ett belopp per placerat barn. Beloppets storlek beräknas vid ett mättillfälle på hösten. Då görs en beräkning utifrån den aktuella barngruppens sammansättning gällande barn och föräldrar med utländsk bakgrund.

Anordnare av pedagogisk omsorg ska kontakta utbildningsenheten för att få ersättning för de barn som är i behov av modersmålsstöd.

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kommunfullmäktige har fastställt kulturpengen till 283 kronor per år till och med vårterminen 2021, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Från och med höstterminen 2021 sänks kulturpengen till 142 kronor per år.

Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades: