Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Fokus på språkutveckling och stöd i förskolan

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en omfattande granskning av Nacka kommuns arbete för att säkerställa att förskolan främjar barns språkutveckling, ger stöd till barn med speciella behov, och möjliggör utveckling av både svenska och modersmål för barn med annat modersmål än svenska. Rapporten inkluderar rekommendationer för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att förbättra kvaliteten inom förskolan.

Skolfrånvaron i Nacka: statistik och utmaningar

Nacka kommun hade en ökande trend av skolfrånvaro bland skolpliktiga elever under läsåret 2022–2023. Utbildningsenheten har nyligen rapporterat statistik till utbildningsnämnden som belyser utmaningarna kring skolfrånvaro och ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, rektor, huvudman och hemkommun.

Ny prognos för Nackas framtida behov av platser inom förskola och skola

Utbildningsenheten har nyligen presenterat den senaste behovsprognosen för platsbehovet inom förskola och skola fram till år 2040. Prognosen visar på en generell balans för förskoleklass och årskurserna 1–6, men på varierande behov i olika kommundelar. Prognosen belyser de utmaningar som behöver tacklas för att möta efterfrågan på skolplatser i åldersgruppen 6–12 år.

Nackas 14 gymnasieskolor utgör tillsammans en attraktiv utbildningsmiljö

Hösten 2023 började drygt 1500 Nackaelever årskurs 1 på något av gymnasieskolans och den anpassade gymnasieskolans nationella program. Av dessa fick 65 procent sitt förstahandsval av utbildning tillgodosett. Till de olika introduktionsprogrammen i gymnasieskolan antogs 40 elever.

Höga kunskapsresultat i Nackas skolor läsåret 2022-2023

Nacka kommuns grundskolor har visat på imponerande kunskapsresultat för läsåret 2022-2023 enligt en ny redovisning från utbildningsenheten. Trots några nedgångar i genomsnittliga betygsnivåer har elevernas måluppfyllelse i flera nyckelämnen förbättrats.

Positiva resultat i Nackas pedagogiska omsorg

Under våren 2023 genomfördes observationer av pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år i Nacka kommun. Resultaten visar på övervägande positiva bedömningar, men pekar också på utvecklingsområden. En workshop för anordnarna har redan ägt rum och en plan för framtida uppföljning har presenterats.

Nackas skolor arbetar med att främja skolnärvaron

I utbildningsnämndens satsning under 2023-2024 ingår även en serie seminarier med fokus på hur skolor kan främja skolnärvaro. Den 13 september gick startskottet för den första seminarieserien. Det finns plats för fler deltagare till kommande tillfällen och du är varmt välkommen att anmäla dig!

Första knytkonferensen om NPF

Igår samlades omkring 50 personer i Nacka stadshus för en så kallad Knytkonferens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Deltagarna hade olika professioner såsom rektorer, förskollärare, lärare samt speciallärare och specialpedagoger. Gemensamt för alla är att de dagligen sysslar med undervisning av barn och elever med NPF-problematik. Knytkonferensen var den första av tre och anordnades av utbildningsenheten i Nacka.

Nomineringen till utmärkelsen Lära är öppen

Idag öppnar nomineringen till utmärkelsen Lära, ett pris som uppmärksammar och hyllar Nackas pedagoger från förskola till vuxenutbildning. Det är ni Nackabor som utser kandidaterna så passa på att nominera din favoritpedagog - nomineringen är öppen hela september. 

Uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.

Visar 10 av 150 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: