Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Elever och föräldrar ger både ris och ros i årets enkät

Årets enkät till elever och vårdnadshavare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten. Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.

Färsk statistik om andel utbildad personal i förskola och fritidshem

Nackas förskolor har 30 procent legitimerade förskollärare vilket är ungefär samma nivå som tidigare år och på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län. Fritidshemmen har 45 procent lärare med behörighet för undervisning i fritidshem.

Förstärkt språkstöd i skolan från hösten 2022

Utbildningsnämnden har som en del av politikerinitiativet Framgång Fisksätra beslutat att införa nyanländresurs i förskoleklass samt att utöka av strukturtillägget. En översyn pågår gällande modellen för strukturtillägget som kan leda till förslag som kan införas från och med år 2023.

Tryggheten i skolan – vad tycker eleverna och vad gör skolorna?

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden gjort sammanställning gällande skolors trygghetsarbete. Enheten har sammanställt resultat från studier och uppföljningar framför allt gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete, men även om skolornas drogförebyggande arbete.

Nacka behöver 8 600 nya platser inom förskola och skola till år 2040

Den senaste behovsprognosen sträcker sig fram till 2040 och visar att Nacka totalt sett behöver 3400 nya platser i förskola och 5200 i grundskolan. Behovet av gymnasieplatser är tillgodosett eftersom flera aktörer etablerat nya enheter i kommunen.

God tillgång till legitimerade och behöriga lärare

Utbildningsenheten har just redovisat den senaste statistiken över andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka. Den sammantagna bilden tyder över lag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

Mer än 9 av 10 fick sitt förstahandsval i skolvalet 2022

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Det gäller de så kallade måsteväljarna i alla årskurser. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.

Utformningen av likvärdighetsresursen har utretts

Utbildningsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och utbildningsnämndens ordförande sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Läs förslagen till förändring här.

Vad tycker Nackas gymnasieelever om sin undervisning?

Högst andel av eleverna kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Nackas resultat följer ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

Sista chansen att vara med på årets naturstädning

Vårens naturstädning har lockat många att anmäla sig, men det finns några områden kvar att boka. I dag öppnar anmälan för de sista områdena i Boo och Saltsjöbaden.

Visar 10 av 184 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: