Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förskola, skola och pedagogisk omsorg: Samordning, planering och stöd kring det nya coronaviruset

Den här sidan är en samlingssida för information om och samverkan kring olika frågor som uppkommer till följd av det nya coronaviruset och covid-19. Observera att sidan uppdateras efterhand och informationen på sidan kan snabbt ändras om nya beslut fattas av regering, riksdag eller Folkhälsomyndigheten.

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt. Det handlar om att det inte går att bedriva verksamheten eftersom många i personalen är frånvarande på grund av en samhällsfarlig sjukdom, eller om smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderat det. Enligt samma lag kan också regeringen tillfälligt stänga verksamheter vid extraordinära händelser.

Utbildningsenheten har tagit fram ett underlag som i första hand syftar till att undvika tillfällig stängning genom att underlätta samarbete mellan olika enheter. I andra hand är syftet att underlätta samordning mellan enheter för den händelse att en huvudman eller regeringen beslutar om stängning.

Planen gäller alla enheter som tar emot barn i ålder 1-13 år; förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

Huvudsyftet är att undvika tillfällig stängning

För att underlätta och stödja möjligheter till samverkan mellan olika enheter för att undvika tillfällig stängning har utbildningsenheten skapat en digitala samarbetsyta, Samverkan för huvudmän, som alla anordnare och huvudmän i Nacka kommer att ha tillgång till. Vår förhoppning är att denna samarbetsyta ska ge möjligheter till samverkan kring att

  • ta emot barn från andra enheter,
  • hyra ut personal och/eller
  • leverera mat till andra enheter.

Läs mer under blocket Samordning och stöd...

Om vi skulle hamna i ett läge där en huvudman beslutar om tillfällig stängning enligt den nya lagen (2020:148), eller om regeringen skulle besluta om tillfällig stängning enligt samma lag, har vi samlat fakta kring ansvarsfördelning och rutiner. Dessa finns under blocket Ansvarsfördelning och åtgärder...

Sidan uppdaterades: