Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samordning och stöd för att förebygga tillfällig stängning

På denna sida hittar du en plan för samordning och stöd som utbildningsenheten tagit fram. Planen syftar till att, så långt det är möjligt, förebygga tillfällig stängning av verksamhet. Planen gäller för alla enheter som tar emot barn 1-13 år: förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Grundprincip: verksamheterna ska vara öppna

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt. Det handlar om att det inte går att bedriva verksamheten eftersom många i personalen är frånvarande på grund av en samhällsfarlig sjukdom, eller om smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderat det. Enligt samma lag kan också regeringen tillfälligt stänga verksamheter vid extraordinära händelser.

Utbildningsenheten har tagit fram ett underlag som i första hand syftar till att undvika tillfällig stängning genom att underlätta samarbete mellan olika enheter. I andra hand är syftet att underlätta samordning mellan enheter för den händelse att en huvudman eller regeringen beslutar om stängning.

Planen gäller alla enheter som tar emot barn i ålder 1-13 år; förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen ansvarar för och ska ge omsorg för de barn som är placerade i huvudmannens verksamhet.

Huvudmannen ansvarar för att göra sitt yttersta för att ordna med omsorg för barnen. Detta kan till exempel ske genom vikarier eller att ordna plats på annan enhet. På samarbetsytan Teams hittar du ett exceldokument med uppgift om de enheter som kan och vill samarbeta med andra enheter. Kontaktuppgifter till alla förskolor och skolor hittar du via Jämföraren.

Åtgärder för att förebygga tillfällig stängning

I blocken nedan finns information som vi hoppas ska underlätta för olika enheter att kunna samarbeta på ett sådant sätt att tillfällig stängning kan undvikas. Det kan handla om olika typer av samarbete kring personal och matförsörjning.

Gemensam webbplats för smidigt samarbete

För att underlätta samordning och ett enkelt och effektivt samarbete mellan alla anordnare och huvudmän i Nacka har utbildningsenheten valt att använda Microsoft Teams som samarbetsyta. Microsoft Teams ingår i Office 365 men finns även att ladda ner som gratisversion.

Alla anordnare kommer att via e-post få inbjudan till teamet Samverkan för huvudmän. Endast de som fått inbjudan har tillgång till teamet. Detta möjliggör kommunikation och utbyte av kontaktuppgifter och annat som är olämpligt att ha på en öppen webbsida.

I teamet Samverkan för huvudmän finns ett exceldokument som har till syfte att hitta möjligheter till samverkan kring att

 • ta emot barn från andra enheter,
 • hyra ut personal och/eller
 • leverera mat till andra enheter.

Vi uppmanar alla anordnare som har möjlighet att samverka att fylla i sina uppgifter i exceldokumentet.

Hur du använder Teams

Om du inte redan använder Teams vill vi uppmana dig att redan nu gå igenom punkterna nedan. Det är viktigt att du sätter dig in i hur Teams fungerar innan ett eventuellt skarpt läge.

Teams kan användas på olika plattformar

Du kan komma åt Microsoft Teams på ditt skrivbord på datorn, på webben eller på din Iphone, Ipad eller Android-mobilenhet. Om du vill ladda ner Teams-appen så kan du göra det kostnadsfritt här.

För att gå in i Teams behöver du ha ett Microsoft-konto

Kontot kan jämställas med en ID-handling och behövs eftersom vi behöver säkerställa att det är rätt personer som har tillgång till uppgifterna i Teams.

Om du brukar logga in på Microsoft-tjänster (såsom Windows 10-datorer, Office 365 eller Xbox-konsoler) har du redan ett Microsoft-konto.

 • Om du inte har något Microsoft-konto, skapar du ett via länken https://account.microsoft.com/account
 • Har du ett Microsoft-konto, men har glömt lösenordet?
  - Tryck på Logga in på sidan: https://account.microsoft.com/account
  - Tryck på Nästa och välj Har du glömt lösenordet?

Instruktioner

Inne i Teams-ytan finns ett dokument där vi har samlat instruktioner och där hittar du även länkar till instruktionsfilmer som finns på webben.

Kontakta andra anordnare att samarbeta med

Genom bestämmelserna i den nya förordningen kan huvudmannen avtala om entreprenad med en annan huvudman utöver vad som är möjligt enligt skollagen (2010:800). Det innebär att kommunala och enskilda huvudmän kan samarbeta med varandra för att kunna erbjuda omsorg vid stängning.

Utbildningsenheten uppmanar därför anordnarna i Nacka att, med stöd av förordningen, ta kontakt med några andra anordnare för att bilda ett lokalt nätverk i syfte att stötta varandra vid personalbrist till följd av det nya coronaviruset. Kontaktuppgifter hittar du lättast via Jämföraren - länkar finns här på sidan. Om du vill hitta anordnare i din geografiska närhet så kan du söka via kartan på Jämföraren.

Tänk på att om ni hyr ut personal så ligger arbetsmiljöansvaret på anordnaren som lånar/hyr in personalen.

De enheter som samverkar bör göra upp en gemensam plan för sin samverkan. Några punkter som kan vara bra att tänka igenom finner du nedan.

 • Vad gör ni om personal fattas?
 • Vad gör ni om det är många barn borta men pedagoger finns i verksamheten?
 • Planera hur kommunikation till vårdnadshavare ska gå till.
 • Vid en överenskommelse om entreprenörskap ska utbildningsenheten informeras, kontaktuppgifter finns på denna sida.

Information om ersättning

Vi kan i nuläget inte ge svar på frågor kring ersättning till de anordnare som eventuellt stänger sin verksamhet med hänvisning till den nya lagen “Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid”.

Nacka kommun kommer att fatta beslut på kommunledningsnivå gällande alla ersättningsfrågor. Utbildningsenheten återkommer så snart vi har mer information.

Sidan uppdaterades: