Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av boendestöd.

Här finnns auktorisationsvillkor i kundvalet boendestöd för personer med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 293 kB)

Ändringsansökan  (Word-dokument, 92 kB), för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Boendestöd beviljas till personer med funktionsnedsättningar och till personer med missbruksproblematik. Inom ramen för biståndsbeslutet ska stödet anpassas flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd.

Anordnaren kan vara godkänd för en eller flera av fyra målgrupper:

  • personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar
  • personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • personer med missbruksproblem

Läs mer om boendestöd i Nacka

Ersättning

CHECKBELOPP FR O M 2024-01-01

Vardag, dag
7:30-19:00
Vardag, kväll
19:00-22:00
Helg
7:30-17:00
Kommunal anordnare 441 särskild redovisning särskild redovisning
Privat anordnare 467 särskild redovisning särskild redovisning

CHECKBELOPP T OM 2023-12-31

Vardag, dag
7:30-19:00
Vardag, kväll
19:00-22:00
Helg
7:30-17:00
Kommunal anordnare 432 särskild redovisning särskild redovisning
Privat anordnare 458 särskild redovisning särskild redovisning

Ersättning utgår i kronor per timme för utförda timmar.

Ersättning utgår i kronor per timme för utförda timmar enligt biståndsbeslut. Som utförda timmar räknas tid tillsammans med klient, alternativt telefonsamtal med klienten. Ingen ersättning utgår vid återbud tidigare än 24 timmar före avtalad tid.

Samtliga kostnader för uppdraget ingår i ersättningen, som till exempel restid, administration och kontakter med handläggare, personalkonferenser, handledning, kompetensutveckling, lokaler och arbetsmaterial.

Särskild redovisning innebär att antalet timmar som utförts på kväll respektive helg ska redovisas vid fakturering.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Sidan uppdaterades: