Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Familjebehandling

För familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.

Vad är familjebehandling?

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i en särskild lokal eller på annan plats. Under pågående coronapandemi kan mötesformen ändras till att mötet exempelvis sker via Skype. Prata med din verksamhet för att få reda på hur ni ska göra.

Biståndsbeslut

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut. Beslutet ska innehålla mål med insatsen, antal beviljade timmar och om två behandlare behövs för uppdraget.

Kundval inom familjebehandling

Väntetiden för nybesök får inte vara längre än två veckor. Familjen betalar inte någon avgift.

När det finns ett biståndsbeslut om familjebehandling kan familjen välja mellan olika anordnare, som är godkända av Nacka kommun. Du kan läsa om de olika anordnare som finns att välja mellan i jämföraren. Handläggaren har också till uppgift att vägleda vid val av familjebehandlare.

Hitta anordnare av familjebehandling här Gå till Jämföraren

Ickevalsalternativ, för dig som inte vill välja anordnare

För dig som inte vill eller kan välja anordnare av familjebehandling finns ett så kallat ickevalsalternativ. Alla anordnare får vara ickevalsalternativ en vecka vardera på rullande schema över året.

2023 per vecka

 1. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)
 2. AB Söderstöd
 3. Deltagruppen AB
 4. En väg ut AB
 5. Evidentia psykologi AB
 6. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 7. Familjerondellen AB
 8. Familjeterapeuterna Syd AB
 9. Kari Kamsvåg familjestöd
 10. EM Lindholm AB
 11. Metz Terapi & Behandling AB
 12. Mikael Dahlberg
 13. Mindvalue
 14. Nina Samtalsgruppen AB
 15. Nytida Barnvärket
 16. RevErea
 17. Soultime i Stockholm AB
 18. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)
 19. AB Söderstöd
 20. Deltagruppen AB
 21. En väg ut AB
 22. Evidentia psykologi AB
 23. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 24. Familjerondellen AB
 25. Familjeterapeuterna Syd AB
 26. Kari Kamsvåg familjestöd
 27. EM Lindholm AB
 28. Metz Terapi & Behandling AB
 29. Mikael Dahlberg
 30. Mindvalue
 31. Nina Samtalsgruppen AB
 32. Nytida Barnvärket
 33. RevErea
 34. Soultime i Stockholm AB
 35. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)
 36. AB Söderstöd
 37. Deltagruppen AB
 38. En väg ut AB
 39. Evidentia psykologi AB
 40. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 41. Familjerondellen AB
 42. Familjeterapeuterna Syd AB
 43. Kari Kamsvåg familjestöd
 44. EM Lindholm AB
 45. Metz Terapi & Behandling AB
 46. Mikael Dahlberg
 47. Mindvalue
 48. Nina Samtalsgruppen AB
 49. Nytida Barnvärket
 50. RevErea
 51. Soultime i Stockholm AB
 52. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)


Hur bedöms kvaliteten i tjänsterna?

För att kunna erbjuda familjebehandling krävs att anordnaren är godkänd av kommunen. Det innebär bland annat att alla familjebehandlare ska ha rätt utbildning och erfarenhet och att de ska vara tillgängliga för familjebehandling minst en kväll i veckan. Personalen ska iaktta sekretess och tystnadsplikt.

Anordnarens arbete bedöms och godkänns av kunden och kommunen. Kommunen kontrollerar att kraven på anordnaren är uppfyllda och socialsekreteraren följer upp de tjänster som utförs. Familjen får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om familjebehandlingen i kommunens brukarenkät.

Sidan uppdaterades: