Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Familjebehandling

För familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.

Vad är familjebehandling?

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i en särskild lokal eller på annan plats. Under pågående coronapandemi kan mötesformen ändras till att mötet exempelvis sker via Skype. Prata med din verksamhet för att få reda på hur ni ska göra.

Biståndsbeslut

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut. Beslutet ska innehålla mål med insatsen, antal beviljade timmar och om två behandlare behövs för uppdraget.

Kundval inom familjebehandling

Väntetiden för nybesök får inte vara längre än två veckor. Familjen betalar inte någon avgift.

När det finns ett biståndsbeslut om familjebehandling kan familjen välja mellan olika anordnare, som är godkända av Nacka kommun. Du kan läsa om de olika anordnare som finns att välja mellan i jämföraren. Handläggaren har också till uppgift att vägleda vid val av familjebehandlare.

Hitta anordnare av familjebehandling här Gå till Jämföraren

Ickevalsalternativ, för dig som inte vill välja anordnare

För dig som inte vill eller kan välja anordnare av familjebehandling finns ett så kallat ickevalsalternativ. Alla anordnare får vara ickevalsalternativ en vecka vardera på rullande schema över året.

2024

 1. Intense Rehab AB
 2. Stockholm Öppenvård Humana Familjeforum AB
 3. En väg ut AB
 4. Evidentia psykologi AB
 5. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 6. Familjerondellen AB
 7. Familjeterapeuterna Syd AB
 8. Kari Kamsvåg familjestöd
 9. Metz Terapi & Behandling AB
 10. Mikael Dahlberg
 11. Mindvalue
 12. Nytida Barnvärket
 13. Soultime i Stockholm AB
 14. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)
 15. AB Söderstöd
 16. Deltagruppen AB
 17. Intense Rehab AB
 18. Stockholm Öppenvård Humana Familjeforum AB
 19. En väg ut AB
 20. Evidentia psykologi AB
 21. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 22. Familjerondellen AB
 23. Familjeterapeuterna Syd AB
 24. Kari Kamsvåg familjestöd
 25. Metz Terapi & Behandling AB
 26. Mikael Dahlberg
 27. Mindvalue
 28. Nytida Barnvärket
 29. Soultime i Stockholm AB
 30. Alea Curatio Qratel (Christer Bjälke)
 31. AB Söderstöd
 32. Deltagruppen AB
 33. Intense Rehab AB
 34. Stockholm Öppenvård Humana Familjeforum AB
 35. En väg ut AB
 36. Evidentia psykologi AB
 37. Familjemottagningen i Nacka (Nacka kommun)
 38. Familjerondellen AB
 39. Familjeterapeuterna Syd AB
 40. Kari Kamsvåg familjestöd
 41. Metz Terapi & Behandling AB
 42. Mikael Dahlberg
 43. Mindvalue
 44. Nytida Barnvärket
 45. Soultime i Stockholm AB
 46. Alea Curatio
 47. AB Söderstöd
 48. Deltagruppen AB
 49. Intense Rehab AB
 50. Stockholm Öppenvård Humana Familjeforum AB
 51. En väg ut AB
 52. Evidentia psykologi AB


Hur bedöms kvaliteten i tjänsterna?

För att kunna erbjuda familjebehandling krävs att anordnaren är godkänd av kommunen. Det innebär bland annat att alla familjebehandlare ska ha rätt utbildning och erfarenhet och att de ska vara tillgängliga för familjebehandling minst en kväll i veckan. Personalen ska iaktta sekretess och tystnadsplikt.

Anordnarens arbete bedöms och godkänns av kunden och kommunen. Kommunen kontrollerar att kraven på anordnaren är uppfyllda och socialsekreteraren följer upp de tjänster som utförs. Familjen får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om familjebehandlingen i kommunens brukarenkät.

Sidan uppdaterades: