Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Familjebehandling

För familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.

Vad är familjebehandling?

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i en särskild lokal eller på annan plats. Under pågående coronapandemi kan mötesformen ändras till att mötet exempelvis sker via Skype. Prata med din verksamhet för att få reda på hur ni ska göra.

Biståndsbeslut

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut. Beslutet ska innehålla mål med insatsen, antal beviljade timmar och om två behandlare behövs för uppdraget.

kundval inom familjebehandling

Väntetiden för nybesök får inte vara längre än två veckor. Familjen betalar inte någon avgift.

När det finns ett biståndsbeslut om familjebehandling kan familjen välja mellan olika anordnare, som är godkända av Nacka kommun. Du kan läsa om de olika anordnare som finns att välja mellan i jämföraren. Handläggaren har också till uppgift att vägleda vid val av familjebehandlare.

Hitta anordnare av familjebehandling här Gå till Jämföraren

Ickevalsalternativ, för dig som inte vill välja anordnare

För dig som inte vill eller kan välja anordnare av familjebehandling finns ett så kallat ickevalsalternativ. Alla anordnare får vara ickevalsalternativ en vecka vardera på rullande schema över året.

2022 per vecka

 1. Alea Curatio
 2. Kari Kamsvåg familjestöd
 3. Nacka kommun, Familjemottagningen i Nacka
 4. Soultime i Stockholm AB
 5. Mikael Dahlberg Handledning & konsultation AB
 6. Magnus Lindholm AB
 7. Evidentia psykologi AB
 8. Deltagruppen
 9. Familjeterapeuterna Syd AB
 10. Metz terapi och behandling AB
 11. AB Söderstöd öppenvård
 12. Salus Care
 13. Nina samtalsgruppen AB
 14. Svalnäs
 15. RevErea
 16. Alea Curatio
 17. Kari Kamsvåg familjestöd
 18. Nacka kommun, Familjemottagningen i Nacka
 19. Soultime i Stockholm AB
 20. Mikael Dahlberg Handledning & konsultation AB
 21. Magnus Lindholm AB
 22. Evidentia psykologi AB
 23. Deltagruppen
 24. Familjeterapeuterna Syd AB
 25. Metz terapi och behandling AB
 26. AB Söderstöd öppenvård
 27. Salus Care
 28. Nina samtalsgruppen AB
 29. Svalnäs
 30. En Väg Ut AB
 31. RevErea
 32. Alea Curatio
 33. Kari Kamsvåg familjestöd
 34. Nacka kommun, Familjemottagningen i Nacka
 35. Soultime i Stockholm AB
 36. Mikael Dahlberg Handledning & konsultation AB
 37. Magnus Lindholm AB
 38. Evidentia psykologi AB
 39. Deltagruppen
 40. Familjeterapeuterna Syd AB
 41. Metz terapi och behandling AB
 42. AB Söderstöd öppenvård
 43. Salus Care
 44. Nina samtalsgruppen AB
 45. Svalnäs
 46. En Väg Ut AB
 47. Alea Curatio
 48. Kari Kamsvåg familjestöd
 49. Nacka kommun, Familjemottagningen i Nacka
 50. Soultime i Stockholm AB
 51. Mikael Dahlberg Handledning & konsultation AB
 52. Magnus Lindholm AB


Hur bedöms kvaliteten i tjänsterna?

För att kunna erbjuda familjebehandling krävs att anordnaren är godkänd av kommunen. Det innebär bland annat att alla familjebehandlare ska ha rätt utbildning och erfarenhet och att de ska vara tillgängliga för familjebehandling minst en kväll i veckan. Personalen ska iaktta sekretess och tystnadsplikt.

Anordnarens arbete bedöms och godkänns av kunden och kommunen. Kommunen kontrollerar att kraven på anordnaren är uppfyllda och socialsekreteraren följer upp de tjänster som utförs. Familjen får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om familjebehandlingen i kommunens brukarenkät.

Sidan uppdaterades: