Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år och för klippkort ska det vara minst åtta lektioner i öppna klasser under en termin.

Checkbelopp och avgifter kulturskola (gäller från den 1 januari 2023) Kronor per barn/elev per år Avgift per elev och termin
Ämneskurs musik (max 1-4 elever) 9776 1128
Musikgrupp ≤ 12 elever 5564 543
Musikgrupp ≥ 13 elever 2902 543
Övriga kulturkurser 5855 923
Dans och teater 6587 1153
Cirkus med golv- och luftakrobatik 9410 1640
Klippkort för 8 lektioner 1840 256
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin. 20910 2306

Sidan uppdaterades: