Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år och för klippkort ska det vara minst åtta lektioner i öppna klasser under en termin.

Checkbelopp och avgifter kulturskola (gäller från den 1 januari 2020) Kronor per barn/elev per år Avgift per elev och termin
Ämneskurs musik (max 1-4 elever) 9351 1080
Musikgrupp ≤ 12 elever 5322 530
Musikgrupp ≥ 13 elever 2776 530
Övriga kulturkurser 5600 900
Dans och teater 6300 1125
Cirkus med golv- och luftakrobatik 9000 1600
Klippkort för 8 lektioner 1760 250
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin. 20000 2250

* Momskompensation utgår enligt gällande regler

Sidan uppdaterades: