Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år och för klippkort ska det vara minst åtta lektioner i öppna klasser under en termin.

Checkbelopp och avgifter kulturskola (gäller från den 1 januari 2022) Kronor per barn/elev per år Avgift per elev och termin
Ämneskurs musik (max 1-4 elever) 9538 1100
Musikgrupp ≤ 12 elever 5428 530
Musikgrupp ≥ 13 elever 2832 530
Övriga kulturkurser 5712 900
Dans och teater 6426 1125
Cirkus med golv- och luftakrobatik 9180 1600
Klippkort för 8 lektioner 1795 250
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin. 20400 2250

* Momskompensation utgår enligt gällande regler

Sidan uppdaterades: