Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år och för klippkort ska det vara minst åtta lektioner i öppna klasser under en termin.

Checkbelopp och avgifter kulturskola (gäller från den 1 januari 2024) Kronor per barn/elev per år Avgift per elev och termin
Ämneskurs musik (max 1-4 elever) 10 118 1151
Musikgrupp ≤ 12 elever 5759 554
Musikgrupp ≥ 13 elever 3004 554
Övriga kulturkurser 6060 941
Dans och teater 6818 1176
Cirkus med golv- och luftakrobatik 9739 1673
Klippkort för 8 lektioner 1904 261
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin. 21 642 2352

Sidan uppdaterades: