Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Redovisning för anordnare inom kundval kulturskola

 1. Förbered dokument inför redovisningen

  Generella dokument som ska redovisas av alla:

  • Aktuell verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala målen för verksamheten, kulturnämndens aktuella mål och fokusområden finns här: Mål och budget 2023-2025
   Verksamhetsplanen ska även innehålla en beskrivning av rutiner för att hänvisa till kommunens olycksfallsförsäkring, och strategi för ökat deltagande ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
  • Aktuell likabehandlingsplan.
  • Aktuell ekonomisk årsredovisning.
  • Intyg från Skatteverket (blankett begäran/svar offentliga utgifter)
   gällande skatter och sociala försäkringsavgifter. (max 3 månader gammalt).
  • Utdrag från organisationens skattekonto från dags dato och ett år bakåt i tiden.
  • Aktuellt registreringsbevis för F-skatt från Skattemyndigheten. (max 3 månader gammalt).
  • Aktuellt utdrag från UC.
  • Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
  • CV:n för samtliga pedagoger/lärare som undervisar inom verksamheten.
  • CV för verksamhetsansvarig.

  Specifika dokument som ska redovisas utifrån kulturskolans organisationsform:

  Aktiebolag

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Bolagsordning
  • Utdrag från aktieboken

  Ekonomisk förening

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Föreningens stadgar

  Handelsbolag/kommanditbolag

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Bolagsavtal

  Ideell förening

  • Föreningens stadgar
  • Förteckning av styrelsemedlemmar och deras personnummer, samt deras befattning i styrelsen
  • Konstituerande årsmötesprotokoll

  Registrerat trossamfund

  • Registreringsbevis från Kammarkollegiet
  • Trossamfundets stadgar
  • Konstituerande årsmötesprotokoll
  • Förteckning av styrelsemedlemmar och deras personnummer, samt deras befattning i samfundet

  Stiftelse

  • Registreringsbevis från länsstyrelsen
  • Stiftelsens stadgar och stiftelseförordnande

  Redovisningen görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

 2. Redovisningen ska vara insänd senast den 31 maj 2023.

  Redovisa här

  Har du frågor?

  Kontakta oss via kultur@nacka.se

Sidan uppdaterades: