Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Redovisning för anordnare inom kundval kulturskola

 1. Förbered dokument inför redovisningen

  Förbered dokumenten:

  • Aktuell verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att
   uppfylla de kommunala målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet,
   inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
  • Aktuell likabehandlingsplan.
  • Intyg från Skatteverket (blankett begäran/svar offentliga utgifter)
   gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
  • Utdrag från organisationens skattekonto från dags dato och ett år bakåt i tiden.
  • Aktuellt registreringsbevis för F-skatt från skattemyndigheten.
  • Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket (i förkommande fall).
  • Aktuellt utdrag från UC.
  • Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
  • CV:n för samtliga pedagoger/lärare som undervisar inom verksamheten.

  Redovisningen görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller
  pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

 2. Redovisningen ska vara insänd senast den 21 juni 2021.

  Redovisa här

  Har du frågor?

  Kontakta oss via kultur@nacka.se

Sidan uppdaterades: