Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök om auktorisation

 1. Ta del av styrdokumenten

  Ta del de auktorisationsvillkor och regler som gäller i Nacka kommun. Villkoren beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad och vilka villkor som ställs på anordnare inom kulturskola. Ta också del av målen med kultur i Nacka och vad politiken vill.

  Specifika auktorisationsvillkor för kulturskolor (PDF-dokument, 762 kB)

  Reglemente för kundval

  Kulturnämndens mål

  Kulturpolitisk programförklaring för Nacka kommun

  Kulturskolerådets vision

 2. Förbered dokument inför ansökan

  • Verksamhetsplan inklusive budget och plan för likabehandling. Verksamhetsplanen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala målen för verksamheten, samt Kulturskolerådets vision. Verksamhetsplanen ska även beskriva rutiner för att hänvisa till kommunens olycksfallsförsäkring, samt rutiner och system för att ta emot och hantera synpunkter, klagomål, fel, brister och avvikelser. Det ska även finnas en beskrivning av ett systematiskt kvalitetsarbete.

  • Intyg från Skatteverket (blankett begäran/svar offentliga utgifter)
   gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
  • F-skattsedel. Utdraget från Skatteverket ska inte vara äldre än tre månader.
  • Utdrag från UC.
  • Verksamhetsansvariges personliga CV.
  • Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
  • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten , på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
  • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.'
  • Utdrag från organisationens skattekonto från dags dato och ett år bakåt i tiden.
  • Likviditets- och resultatbudget för de tre kommande åren ska lämnas samt aktuell ekonomisk årsredovisning om sådan finns.
  • Registreringsbevis från Bankgirocentralen alternativt avtal med bank om giro/konto.

  Aktiebolag:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Bolagsordning
  • Utdrag ur aktieboken

  Handelsbolag/kommanditbolag:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Bolagsavtal

  Ideell Förening

  • Föreningens stadgar
  • Förteckning av styrelsemedlemmar och deras personnummer samt deras befattning i styrelsen
  • Konstituerande årsmötesprotokoll

  Stiftelse

  • Registreringsbevis från länsstyrelsen
  • Stiftelsens stadgar och stiftelseförordnande

  Registrerat trossamfund

  • Registreringsbevis från Kammarkollegiet
  • Trossamfundets stadgar
  • Konstituerande årsmötesprotokoll
  • Förteckning av styrelsemedlemmar och deras personnummer samt deras befattning i samfundet.

  Ansökan görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

 3. Ansök

  Ansök om att bli anordnare här

  För att hinna bli auktoriserad i tid till terminsstart vill vi ha din ansökan senast den 31 mars inför start till höstterminen, och senast den 1 september inför start till vårterminen.

Sidan uppdaterades: