Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Ansök om auktorisation

 1. Ta del av styrdokumenten

  Ta del de auktorisationsvillkor och regler som gäller i Nacka kommun. Villkoren beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad och vilka villkor som ställs på anordnare inom kulturskola. Ta också del av målen med kultur i Nacka och vad politiken vill.

  Specifika auktorisationsvillkor för kulturskolor (PDF-dokument, 762 kB)

  Reglemente för kundval

  Kulturnämndens mål

  Kulturpolitisk programförklaring för Nacka kommun

  Kulturskolerådets inriktningsmål

 2. Förbered dokument inför ansökan

  Förbered dokumenten:

  • Verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
  • Intyg från Skatteverket (blankett begäran/svar offentliga utgifter)
   gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
  • F-skattsedel.
  • Bolagsregistrering.
  • Utdrag från UC.
  • Verksamhetsansvariges personliga CV.
  • Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
  • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten , på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
  • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.'
  • Utdrag från organisationens skattekonto från dags dato och ett år bakåt i tiden.

  Ansökan görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

 3. Ansök

  Ansök om att bli anordnare här

  För att hinna bli auktoriserad i tid till terminsstart vill vi ha din ansökan senast den 31 mars inför start till höstterminen, och senast den 1 september inför start till vårterminen.

Sidan uppdaterades: