Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

För att veta vilka verksamheter som erbjuder bra kvalitet fokuserar kommunen på att utveckla resultatuppföljning av verksamheterna – oavsett om de är privata, ideella eller kommunala. Genom att göra resultaten tillgängliga för medborgarna kan de själva se och avgöra vilka verksamheter som fungerar. Inom kulturskola deltar Nacka kommun i ett kommunövergripande kvalitetsarbete: Våga visa.

Våga visa

Våga visa kulturskola är en utvärderingsmetod som består av tre delar: observationer, kundundersökningar och självvärderingar. Syftet med Våga visa kulturskola är att beskriva och utvärdera kulturskolors verksamhet utifrån ett elevperspektiv och stimulera till utveckling, erfarenhetsutbyte och ökat lärande. För närvarande samverkar Nacka, Tyresö, Järfälla, Upplands Väsby och Lidingö inom Våga visa kulturskola.

Läs mer om metoden här

Kundundersökningar och observationsrapporter för nuvarande aktörer

Mål och uppföljning

Inom varje kundvalssystem sker uppföljning och utvärdering av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Syftet är att säkerställa en god kvalitet på tjänsten. Uppföljningen ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger och ge möjlighet till fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och bidra till utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

Mål och uppdrag

Anordnare av kulturskoleverksamhet ska driva sin verksamhet utifrån Nacka kommuns mål och kulturnämndens fokusområden. Anordnaren ska även arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Nacka kommuns mål och fokusområden

Övergripande mål: Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområden för kulturnämnden:

 • Kulturverksamheterna håller hög kvalitet.
 • Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.
 • Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.

Övergripande mål: Bästa utveckling för alla

Fokusområden för kulturnämnden:

 • Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.
 • Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.

Övergripande mål: Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområden för kulturnämnden:

 • Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett
  levande och hållbart samhälle.
 • Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar.
 • Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.

Övergripande mål: Stark och balanserad tillväxt

Fokusområden för kulturnämnden:

 • Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan.
 • För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt.
  Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling

Sidan uppdaterades: