Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Teknisk handbok

Aktuellt om teknisk handbok

Här kan du uppdatera dig om nyheter som rör Nackas tekniska handbok och uppdaterade bilagor.

Uppdaterat CAD Startpaket

Ny version av Cad Startpaket är upplagt där vissa mindre fel åtgärdats

invasiva arter

Ny bilaga under del 2 Park och Natur om hantering av invasiva arter har tillkommit.

Ändring i Gatubyggnad

Mindre ändring i Gatubyggnad 5.11 Val av beläggning förtydligat att det gäller både vid nyanläggning och återställning.

Ny typritning T6 Växtbäddar

Ny typritning för Växtbäddar publicerad.

Uppdaterat under Belysning

Förändringar gjorda under Belysning se information genom att klicka.

Cad paketet uppdaterat

Mindre ändringar Bladindelningen.dwg är lättare att klicka på rutorna så man kan välja sitt område. Ändring av Nacka stämpel där revrad.dwg, nacka stamp.dwg och attribut.dwg är xrefad med varandra istället för separata. Den nya dwg:n heter Nacka Stämpel.

Teknisk handbok Del 1: Gatubyggnad har uppdaterats

Den senaste upplagan av teknisk handbok Del 1: Gatubyggnad är publicerad. Du hittar den på sidan gatubyggnad.

CAD manual och Nacka CAD startpaket har reviderats

De nya versionen av CAD manualen 5.0 i pdf samt Nacka CAD Startpaket i zipformat är nu publicerade. Du hittar dem under sidan projektering och de gamla versionerna finns under gamla bilagor på samma sida.

Teknisk handbok del 5: Projekteringsanvisningar har reviderats

Den reviderade versionen av dokumentet Teknisk handbok del 5: projekteringsanvisningar är publicerad. Du hittar dokumentet på sidan Projektering. De ändringar som gjorts finner du på sista sidan i en samlad tabell i dokumentet.

Ny version av Typritning 02 publicerad

Den nya versionen av bilaga T02 Övergångställe med cykelöverfart ersätter den äldre bilagan T02 Utformning övergångsställe. Du hittar den nya versionen på teknisk handboks startsida under rubriken aktuella typritningar.

Teknisk handbok del 5:Projektanvisningar har uppdaterats

Uppdateringen har skett i kapitel 51.9. Tillbehöret AR-226 (elmätare 32 A ) har bytts ut mot EM340 (Mätare och Strömtrafo för övervakning 32A) från TelliQ.

Senaste versionen av rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka publicerat

Nu är den senast uppdaterade versionen av dokumentet "Rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka" publicerat i handboken. Du hittar dokumentet dels under rubriken Nacka kommuns kravställande dokument på teknisk handboks startsida samt i del 7. Trafik, under rubriken aktuella bilagor.

Teknisk handbok del2: Park och natur har uppdaterats

Det är texten i kapitel 2.2.1 Papperskorgar - typ och placering som har uppdaterats.

Teknisk handbok del 5: Projekteringsanvisningar har reviderats

Den reviderade versionen av dokumentet Teknisk handbok del 5: projekteringsanvisningar är publicerad och du hittar den under sidan Projektering. De ändringar som gjorts finner du på sista sidan i en samlad tabell i dokumentet.

Teknisk handbok del 1: Gatubyggnad har uppdaterats

En mindre justering har skett i kapitel 2 Entreprenörernas ansvar, 2:1 Skyldigheter.

Bilaga 4 och 5 i teknisk handbok del 4:Belysning är uppdaterad

Två bilagor, bilaga 4 och 5 i teknisk handbok del 4:Belysning lades till den 22 mars. Dessa har nu uppdaterats. Du hittar bilagorna under aktuella bilagor i teknisk handbok del 4: Belysning.

Teknisk handbok del 3:Konstruktionsbyggnad är uppdaterad

Nu är den nya reviderade upplagan av teknisk handbok del 4:Konstruktionsbyggnad publicerad.

Två bilagor tillagda i teknisk handbok del 4:Belysning

Bilaga 4 Märkning Tvåarmad stolpe och Bilaga 5 Märkning Rörstolpe med flera armaturer är nu tillagda i mappen aktuella bilagor teknisk handbok del 4:Gatubelysning.

Nu lanserar vi teknisk handbok del 2: Park och natur

Teknisk handbok del 2: Park och natur har förnyats och uppdaterats liksom sidan för Park och natur där du hittar det aktuella dokumentet.

Visar 20 av 75 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: