Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Rytmik

En musikalisk upplevelse med kroppen som instrument. För dig mellan 7-8 år. Enesmblekurs.

Info om Rytmik

Rytmikundervisning ger eleverna en musikalisk helhetsupplevelse med kroppen som instrument. Kursen erbjuds i första hand till elever i skolår 1 & 2. I mån av plats kan även elever i skolår 3 delta.

Det här får du lära dig

Genom sång, lek, rörelse och dans upplevs och tränas musikaliska byggstenar såsom puls, rytm, melodi, notvärden och dynamik. I undervisningen ingår också spel på olika rytminstrument, t.ex. trumma, tamburin och maracas. Rytmikundervisning främjar även elevernas motoriska utveckling samt koncentrations- och samarbetsförmåga.

Vad händer sedan?

På ett lustfyllt sätt ger rytmik en god musikalisk grund för fortsatt sång- och instrumentalundervisning. Nacka musikskola har ett brett utbud av ämneskurser i hela kommunen.

Rytmikgrupper finns på dessa skolor läsåret 21/22.

Boo Gårds skola - onsdagar:
Åk 1, 14.25 -15.05
Åk 3, 15.45 -16.25 (Kör & Rytmik)

Sågtorpskolan - torsdagar:
Åk 1-2, 14.20 -15.00
Åk 3, 15.00 -15.40 (Rytmik & instrument)

Anmäl dig här till Nacka musikskola

Sidan uppdaterades: