Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Rytmik

En musikalisk upplevelse med kroppen som instrument. För dig mellan 7-8 år. Ensemblekurs.

Info om Rytmik

Rytmikundervisning ger eleverna en musikalisk helhetsupplevelse med kroppen som instrument. Kursen erbjuds i första hand till elever i skolår 1 & 2. I mån av plats kan även elever i skolår 3 delta.

Det här får du lära dig

Genom sång, lek, rörelse och dans upplevs och tränas musikaliska byggstenar såsom puls, rytm, melodi, notvärden och dynamik. I undervisningen ingår också spel på olika rytminstrument, t.ex. trumma, tamburin och maracas. Rytmikundervisning främjar även elevernas motoriska utveckling samt koncentrations- och samarbetsförmåga.

Vad händer sedan?

På ett lustfyllt sätt ger rytmik en god musikalisk grund för fortsatt sång- och instrumentalundervisning. Nacka musikskola har ett brett utbud av ämneskurser i hela kommunen.

Rytmikgrupper finns på dessa skolor läsåret 21/22.

Boo Gårds skola - onsdagar:
Åk 1, 14.25 -15.05
Åk 3, 15.45 -16.25 (Kör & Rytmik)

Sågtorpskolan - torsdagar:
Åk 1-2, 14.20 -15.00
Åk 3, 15.00 -15.40 (Rytmik & instrument)

Anmäl dig här till Nacka musikskola

Sidan uppdaterades: