Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sång & kör

Sång, musikalsång, rocksång, solosång, sång i grupp och kör. Sång: ämneskurs, kör: ensemblekurs

Info om Sång & Kör

Rösten är det instrument som du har i din kropp och som du använder hela livet! När du har tillgång till hela din röst och känner dig trygg i den stärks både din självkänsla och din identitet. Alla röster är unika och det är spännande och kul att utveckla just din egen. Sjunger du tillsammans med andra förstärks både din utveckling och din upplevelse.

Det här får du lära dig

  • Sång- och andningsteknik
  • Olika musikstilar & sångsätt
  • Musikteori & gehörsträning
  • Improvisation & eget skapande
  • Sjunga tillsammans med andra; unisont, stämmor och i kanon
  • Textmedvetenhet & sceniskt uttryck

Dessutom erbjuds möjlighet att vara en del av Nacka musikskolas breda konsertverksamhet både som solist samt i körer och band.

Så här börjar vi

KÖR

Att sjunga i kör är en bra start för att lära känna din röst. Vår körverksamhet bygger på sångglädje och gemenskap, det är kul att sjunga tillsammans! Repertoar och upplägg är anpassat för nivå och ålder och vi erbjuder körsång för alla åldrar.

SOLOSÅNG

På solosång sker undervisningen individuellt eller i mindre grupp (2 – 4 elever). Det finns stora pedagogiska fördelar med att ha sånglektion i mindre grupp, och fokus ligger alltid på den enskilda elevens utveckling. Vi tar hänsyn till elevens individuella mål och anpassar undervisning och repertoar utifrån dessa. Solosångselever från åk 4 och uppåt bereds plats i våra centrala körer Kvinten eller Oktaven som tillhör Nacka Unga Röster.

För den som önskar finns möjlighet till förberedelse för att söka musikklass. Vi övar på alla delmomenten inför proven.

Vad händer sedan?

KÖR

När kören är samsjungen utvecklar vi repertoaren och går vidare med mer avancerade moment, såsom kanon och stämsång. Eleven får ökad kunskap om bl.a. frasering, dynamik, tonbildning, att följa en dirigent. Vi arbetar regelbundet mot större konsertprojekt, både inom musikskolan och tillsammans med andra aktörer.

För särskilt körintresserade elever i mellanstadiet och uppåt finns våra två centrala körer Kvinten eller Oktaven som tillhör Nacka Unga Röster. Om du inte går på solosång behöver du göra ett antagningsprov för att börja i Nacka Unga Röster.

SOLOSÅNG

Eleven får fördjupa sig i sin egen stil, känsla och uttryck. Tillsammans med läraren utvecklas en större medvetenhet om sångtekniker i olika genrer och om röstens olika möjligheter. Vi tränar på att eleven ska känna sig trygg på scenen och för den som vill finns flera tillfällen att utveckla din scenvana inför publik.

Vi fortsätter utvecklingen av din röst; större medvetenhet om sångtekniker i olika genrer och röstens möjligheter i alla register.

Solosångselever från åk 4 och uppåt bereds plats i våra centrala körer Kvinten eller Oktaven som tillhör Nacka Unga Röster.

För dig som vill satsa

Vi arbetar vidare och mer fördjupat utifrån dina behov och önskemål, t.ex. med skalor, notläsning och a vista-träning på en mer avancerad nivå. Vi fördjupar din repertoar- och genrekännedom och fortsätter arbeta med improvisation, egen tolkning och uttryck. Du får fortsatt handledning i ditt eget musikskapande och möjlighet att ta ansvar för egna uppträdanden. Om du önskar förbereder vi dig inför sökningar till högre studier i musik.

För dig som vill lägga ännu mer tid och verkligen satsa på ditt instrument finns möjlighet att söka till förberedande utbildning inför fortsatta musikstudier: Nacka musikakademi. Se mer info under fliken Nacka musikakademi.

Anmäl dig här till Nacka musikskola

Sidan uppdaterades: