Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan till socialtjänsten

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Det kallas för en orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är vi på socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp. Du kan göra anmälan anonymt, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

  • Du kan göra en anmälan via telefon, 08-718 80 00, eller genom att skicka ett brev till socialtjänsten. Adressen är Mottagningsgruppen, 131 81 Nacka.
  • Du kan också göra en anmälan genom vår e-tjänst. Om du gör en anmälan via e-tjänsten eller mejlar efter vår arbetstid kommer vi inte se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag.
Orosanmälan Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa.


Vissa är skyldiga att anmäla

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Här kan du läsa mer om anmälningsskyldigheten.

Utredning

När vi utreder om ett barn far illa tar vi reda på om barnet eller barnets vårdnadshavare behöver stöd eller hjälp. Under utredningen kan vi till exempel prata med barnet, vårdnadshavarna eller andra som känner barnet. Vi pratar aldrig med fler personer än vad som behövs. Om vi kommer fram till att barnet och/eller barnets vårdnadshavare behöver vår hjälp tar vi reda på vilken typ av hjälp eller stöd som behövs. En utredning får ta max fyra månader.

Insatser

Ibland är utmaningarna större och det behövs mer omfattande hjälp. Då kan ni först träffa en socialsekreterare som tillsammans med er i familjen kan utreda vilken hjälp ni har behov av. Kontakta oss på telefonnummer 08-718 80 00 så kan vi berätta mer.

Sidan uppdaterades: