Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att göra en orosanmälan

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till oss på socialtjänsten. Detta kallas för att göra en orosanmälan.

För att göra en orosanmälan så räcker det att du är orolig för ett barn dina misstankar behöver inte vara bekräftade.

Du kan vara anonym när du gör en orosanmälan, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan eller logga in med hjälp av BankID i vår e-tjänst. Föräldrarna till det barn som anmälan gäller har rätt att läsa det som står i anmälan. Den som gör anmälan i sin yrkesroll och därmed har anmälningsplikt kan inte vara anonym.

När vi tagit emot din orosanmälan så kommer vi på socialtjänsten att ta reda på om barnet behöver stöd eller hjälp.

Orosanmälan via telefon eller brev

Du kan göra en anmälan via telefon 08-718 80 00, eller genom att skicka ett brev till socialtjänsten.
Adress: Mottagningsgruppen, Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Orosanmälan via våra e-tjänster

OBS: Om du anmäler via e-tjänsten utanför kontorstid, så kommer vi inte se din orosanmälan förrän nästa arbetsdag.

Lathund Orosanmälan via E-tjänst (PDF-dokument, 295 kB)

Välj bland dessa e-tjänster för orosanmälan:

E-tjänst: Orosanmälan i tjänsten För dig som i yrket är skyldig att göra orosanmälan. BankID krävs.
E-tjänst: Orosanmälan med dina personuppgifter Om du tror eller vet att ett barn behöver hjälp. BankID krävs.
E-tjänst: Anonym orosanmälan Om du tror eller vet att ett barn behöver hjälp. Anmälan utan BankID.


Det händer efter en orosanmälan

När vi tagit emot din orosanmälan så kommer vi på socialtjänsten att ta reda på om barnet behöver stöd eller hjälp.
När vi utreder om ett barn far illa så tar vi reda på om barnet eller barnets vårdnadshavare behöver stöd eller hjälp. Under utredningen kan vi till exempel prata med barnet, vårdnadshavarna eller andra som känner barnet. Vi pratar aldrig med fler personer än vad som behövs. Om vi kommer fram till att barnet och/eller barnets vårdnadshavare behöver vår hjälp så tar vi reda på vilken typ av hjälp eller stöd som behövs. En utredning får ta max fyra månader.

Insatser

Ibland är utmaningarna större och det behövs mer omfattande hjälp. Då träffar familjen en socialsekreterare och tillsammans utreder vi behovet av hjälp och stöd.
Kontakta oss på telefon 08-718 80 00 så kan vi berätta mer.

Vissa är skyldiga att göra orosanmälan

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Här kan du läsa mer om anmälningsskyldigheten.

Sidan uppdaterades: