Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pedagog- och Logopedgruppen - specialpedagogisk och logopedisk kompetens

Vi erbjuder insatser i förskola, grundskola, gymnasium och särskola och kan därmed bli en länk i övergångarna mellan skolformerna. Med vår specialpedagogiska kompetens kan vi bidra till goda lärmiljöer och skapa förutsättningar för barn och elever att nå så långt som möjligt i sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. I samverkan med förskolor och skolor medverkar vi till att utforma en likvärdig utbildning, där alla är socialt och pedagogiskt delaktiga.

Vilka är vi?

Specialpedagoger, logopeder och språk-, läs- och skrivutvecklare med spetskompetens inom:

 • kommunikation och språkutveckling
 • läs- och skrivutveckling
 • läs- och skrivsvårigheter
 • ljudmiljö/hörsel/dövhet
 • alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK och bildstöd
 • språkstörning
 • intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
 • beteendeproblematik
 • hälsa, motorik och anpassad fysisk aktivitet
 • handledning.

Vad erbjuder vi?

 • Kompetensutveckling i form av föreläsningar och kurser till lärare och annan personal i förskola och skola
 • nätverk för olika lärarkategorier, t.ex. specialpedagogiskt nätverk
 • observationer av grupper, klasser eller enskilda barn/elever
 • konsultation kring enskilda barn och elever
 • stöd i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer
 • rådgivning om anpassningar av ljudmiljön
 • utformning av stödstrukturer i undervisningen, t.ex. bildstöd
 • kartläggning/utredning inom tal, språk och kommunikation
 • specialpedagogisk utredning
 • stöd i att omsätta utredningsresultat till pedagogiska anpassningar
 • specialpedagogisk och logopedisk handledning till arbetslag i förskola, skola och fritidshem
 • språkträning/undervisning för barn/elever, enskilt eller i grupp, och rådgivning till pedagoger/lärare och föräldrar i samband med denna
 • motorisk observation och bedömning anpassad fysisk aktivitet, motorikträning och stödinsatser i simning
 • hälsofrämjande stödinsatser med terapihund och ”läshund”
 • stöd kring betyg och bedömning utifrån undantagsbestämmelsen (”pysparagrafen”)

Fråga logopeden – via Teams!

Arbetar du i förskola/skola och har kontakt med ett barn/en elev, där du undrar över de språkliga förutsättningarna? Du kanske undrar hur du bäst kan stötta och underlätta för barnet/eleven? Hur ser den typiska språkutvecklingen ut? När är det dags att reagera och söka vidare hjälp när utvecklingen inte går som den ska?

Att tillägna sig ett språk kan till synes gå helt av sig själv, men kan för vissa vara en stor utmaning. Ca 10-15 % av förskolebarn uppvisar en språklig försening/språksvårigheter och ca 5-7 % har språkliga svårigheter som motsvarar en specifik språkavvikelse.

Har du en avgränsad fråga eller fundering kring barns tal- och språkutveckling kan du vända dig till:
Logoped Catharina Alvin, Barn och elevhälsan i Nacka svarar på din fråga och hjälper dig med vidare rekommendationer om så skulle behövas.

 • Maila in din fråga till: catharina.alvin@nacka.se.
 • Ange ”Fråga logopeden” i ämnesfältet. OBS! Inga personuppgifter får förekomma i mailet, av sekretesskäl.
 • Beskriv i texten kort din fråga. Jag kontaktar dig därefter och vi kommer då överens när och hur vi ska ”ses” – i nuläget via Teams eller per telefon.
 • Tjänsten är kostnadsfri för enheten.

Våra kurser, workshops och föreläsningar

Exempel på teman: HLR-kurser (Hjärt-lungräddning), språkstörning och språklig sårbarhet, språkutveckling i förskoleåldern, stöd och anpassningar till barn och elever, grundläggande läs- och skrivundervisning, motorisk screening, rörelse för bättre lärande, ljudmiljö i skola och förskola, TAKK.

Läs mer i vår kurskatalog som finns överst till höger här på sidan.

Så här beställer förskolor/skolor våra tjänster

Beställare är alltid rektor för förskola eller skola som kontaktar samordnaren med en förfrågan. Insatserna kan beställas som löpande läsårsavtal, timbank per termin eller som avgränsade uppdrag.

Eventuella förändringar av löpande årsavtal meddelas årligen senast 15 april, till Ylva Bandmann Holmberg.

Beställ avgränsade uppdrag, inklusive timbank, per termin här!

Sidan uppdaterades: