Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Roboten AV1

Roboten AV1 är ett digitalt hjälpmedel för undervisning och inkludering i skolan för att motverka långvarig frånvaro. Barn- och elevhälsan har ett antal AV1 robotar som verksamheten kan ansöka om via processen: Ansöka om insats.

AV1 - barnets ögon, öron och röst i klassrummet

För barn som missar långa perioder i skolan på grund av faktorer de inte kan kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Att gå i skolan handlar inte bara om inlärning och ämnen, skolan är också den viktigaste sociala arenan i ett barns liv. Relationer och upplevelser från skolan följer med oss genom resten i av livet och formar vilka vi blir som människor. AV1 är verktyget som gör att ingen behöver missa lektioner, raster och samtal med vänner.

Roboten AV1-Mobil.jpg

Hur fungerar det?

AV1 placeras i klassrummet/grupprummet och eleven deltar från annan plats via surfplatta eller mobil. Med hjälp av en app kan eleven vrida på roboten, interagera med klassen och delta i undervisningen.

AV1 är utrustad med:

  • inbyggd kamera
  • mikrofon
  • högtalare
  • eget WiFi
  • 4G
  • sex timmars batterifunktion

Sidan uppdaterades: