Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om kameraövervakning

Du som besöker vår skola ska veta att vissa av våra ytor bevakas med bevakningskameror.

Skyltar finns uppsatta i skolan som informerar om detta. I fall du rör dig inom denna yta kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer. Ansvarig för kameraövervakningen är Björknässkolan.

Syftet med bevakningen är att trygga skolans verksamhet i det fall det uppstår inbrott eller att någon skulle vandalisera skolans egendom. Bildmaterialet sparas som regel max 72 timmar men kan sparas under längre tid beroende på ändamålet med materialet. Den rättsliga motiveringen för bevakningen utgörs av en intresseavvägning dvs. skolans intresse av att främja tryggheten och säkerheten för våra elever i relation till den personliga integriteten.

Allt inspelat material förvaras på speciell lagringsyta i utrustningen för kamerabevakningen. Behörighet att få ta del av materialet är begränsad och materialet handhas med krav om sekretess i enlighet med 22 § Kamerabevakningslagen. I det fall inspelat material innehåller misstankar om brott kan detta lämnas till polisen vid behov. Du har rätt att klaga till Datainspektionen om det är något du tycker hanteras felaktigt.

Monika Neuman, rektor
monika.neuman@nacka.se

Sidan uppdaterades: