Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi respekterar varandra och visar hänsyn och respekt

Vi är rädda om varandra, vår skola och hjälper till att bevara miljön

Därför…
1. accepterar vi alla för dem de är, respekterar olika åsikter och låter alla vara unika
2. använder vi ett vårdat språk, vi kallar inte någon något de inte själva vill eller ger nedsättande kommentarer
3. följer vi vår plan mot diskriminering och kränkande behandling
4. låter vi alla vara med
5. tar vi av oss jackor, västar och vantar i lektions- och matsal, vi lämnar dem i skåp eller kapprum
6. passar vi tider till lektioner och äter under utsatt lunchtid
7. tar vi ansvar för vårt skolarbete och har med oss rätt utrustning till respektive lektion
8. respekterar vi allas rätt till arbets- och studiero och hjälps åt att skapa det
9. lämnar du in din mobiltelefon under skoltid (F-6) eller på lektionstid (7-9)
10. har vi inga mobiler framme i omklädningsrum eller matsal
11. följer vi de regler som finns i matsalen
12. äter och dricker vi inte under lektionstid (gäller även tuggummi) utan tillåtelse
13. cyklar vi inte på skolgården
14. kastar vi inte snöboll eller andra saker som kan skada någon
15. är vi rädda om skolans inomhus- och utomhusmiljö samt möbler och material, om vi råkar förstöra något meddelar vi det och ersätter eller lagar det
16. ska du utöver ovanstående följa personalens anvisningar och skolans säkerhetsföreskrifter

Vi avråder från att ta med värdesaker, då skolan inte ansvarar eller ersätter vid stöld eller skada.

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen kap 5 § 5).

Konsekvenser som uppstår om reglerna bryts


1. Har ett allvarligt samtal med dig
2. Informerar dina vårdnadshavare
3. Har ett möte med dig, dina vårdnadshavare och berörd personal
4. Har konferens med dina vårdnadshavare, personal och rektor

Disciplinära och andra särskilda åtgärder


Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Sidan uppdaterades: