Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Som förälder till barn på skolan förväntar vi oss följande av dig:

 • att du stöttar ditt barn i skolarbetet och har ett positivt förhållningssätt till skolan
 • att ditt barn kommer i tid
 • att ditt barn har ätit frukost och är utsövt när han/hon/hen kommer till skolan
 • att du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar
 • att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom
 • att du sjukanmäler ditt barn på InfoMentor eller på telefon 08-718 85 35, före kl. 08.00 varje morgon
 • att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal
 • att du undviker ledighet för ditt barn utöver loven
 • att ditt barn är införstådd med att man använder hjälm vid cykling, pulka- och skridskoåkning
 • att du någon gång under ditt barns skoltid på Boo Gårds skola gärna deltar aktivt som klassförälder
 • att du håller en god och respektfull ton i dialog med skolans personal
 • att du håller dig uppdaterad på InfoMentor och ser till att dina kontaktuppgifter är aktuella
 • att du som förskoleklassförälder lämnar och hämtar ditt barn

Som förälder kan du förvänta dig följande av personalen på Boo Gårds skola:

Vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och arbetar ständigt för att den ska bli bättre

 • all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen
 • alla barn möts med hänsyn och respekt
 • vuxna hjälper barnen att lösa konflikter vid behov
 • vi inte accepterar någon form av mobbning eller andra kränkningar
 • berörd personal tar kontakt med familjen om något allvarligt har hänt
 • vi strävar efter att ge alla barn stöd efter behov
 • vi utvärderar vårt och barnens arbete kontinuerligt
 • vi lyssnar på era synpunkter
 • vår strävan är att skapa en trivsam skolmiljö
 • vi arbetar för jämlikhet

Med förväntan om ett gott samarbete,
Skolledningen med personal.

Sidan uppdaterades: