Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ordningsregler/Trivselregler

För bästa trivsel och måluppfyllelse har vi på Boo Gårds skola utarbetat nedan ordningsregler och förväntningar. Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen kap 5 § 5).

Ordningsregler

 • Vi accepterar alla för vilka de är och vi respekterar varandras åsikter så länge de inte kränker någon annan
 • Vi säger nej till alla former av kränkande behandling och följer vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”
 • Vi är rädda om varandra, vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö
 • Vi följer skolans regler.

Därför gör vi så här:

 1. Vi låter alla vara med
 2. Vi använder ett vårdat och trevligt språk
 3. Vi är ärliga och står för det vi gör och säger
 4. Vi låter ALLA andras saker vara
 5. Vi tar av oss ytterkläder inomhus
 6. Vi passar tider
 7. Vi tar ansvar för vårt skolmaterial, skolarbete och har med oss rätt utrustning till respektive lektion
 8. Vi respekterar att klassrum, grupprum och torg är rum där alla har rätt till arbetsro
 9. Vi stannar på skolans område under skoldagen, gäller årskurs F-6
 10. Vi cyklar och skejtar utanför skolans område
 11. Vi kastar inte saker som kan skada någon
 12. Vi lämnar saker hemma som kan skada oss
 13. Vi lämnar godis och tuggummi hemma
 14. Vi använder inte mobiltelefonen inom skolans område
 15. Vi avråder från att ta med mobiltelefon och andra värdesaker till skolan då skolan inte ansvarar vid stöld eller skada

Om du inte följer skolans regler gör vi så här:

Steg 1. Personal har ett allvarssamtal med dig
Steg 2. Personal informerar dina vårdnadshavare
Steg 3. Möte med dig, dina vårdnadshavare och berörd personal
Steg 4. Möte med dig, dina vårdnadshavare, personal och biträdande rektor
Steg 5. Möte med dig, dina vårdnadshavare, personal och rektor

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet och avstängning.

Sidan uppdaterades: