Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Organisation

Modersmålsundervisningen syftar till att eleverna utvecklar sitt språk så att de därigenom får en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation. Modersmålsundervisning anordnas i grundskolan men föräldrarna måste göra ett aktivt val varje läsår genom att anmäla barnets deltagande till skolan. I förskolan kan föräldrar söka modersmålsstöd för sitt barn genom att lämna in en blankett till förskolan terminsvis. För modersmålsundervisning i gymnasieskolan rekommenderar vi att föräldrar/elever kontaktar den aktuella skolan.

Modersmålsverksamheten i Nacka har som mål att lägga grunden till och utveckla en aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. Ett kontinuerligt stöd i modersmålet är av stor betydelse, inte bara för barnets språkliga utan även för dess emotionella utveckling. Flerspråkighet befrämjar inlärningen av svenska och andra ämnen och gör eleverna bättre rustade att möta framtiden och därigenom bli en tillgång för samhället. Genom undervisningen i modersmålet ökar vi elevernas kunskapsutveckling i att förstå bättre såväl det samhället de lever i som familjens ursprungsland. Modersmålsundervisningen främjar även förståelsen mellan olika länder och kulturer genom att förbereda eleverna att själva kunna berätta om sin egen kultur och sitt land och traditioner och därigenom öka förståelse och acceptans hos andra samt minska avstånden mellan folk.

Studiehandledning
För de elever som inte hunnit lära sig tillräckligt bra svenska för att följa klassens arbete anordnas studiehandledning på modersmålet för att de ska kunna hålla sig på samma kunskapsnivå som de övriga i klassen. För nyanlända elever är studiehandledning en förutsättning för snabbare integration i den svenska skolan och det svenska samhället. För att förbättra undervisningens kvalité och som alternativ till den traditionella undervisningen används IT som hjälpmedel

Sidan uppdaterades: