Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Korttidstillsyn

För dig som är inskriven i LSS.

Vår verksamhet:
På Eklidens fritids strävar vi efter att erbjuda varje ungdom en meningsfull fritid där det fria valet sätts i fokus. Här ger vi ungdomarna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, självkänsla och identitet genom ett positivt samspel mellan andra ungdomar och vuxna. En röd tråd i vår verksamhet är att ungdomarnas tonårsperspektiv sätts i fokus.

Eklidens fritids ligger i skolans lokaler i nära anslutning till simhall, sporthall, Nacka forum och Nyckelviken. Dessa anläggningar och natur kommer vi att använda som en självklar del i vår verksamhet.

Vårt arbete:
Vi använder oss av naturen som motion och skapande miljö samt idrottshall och simhall för att utveckla ungdomars motionsvanor. Skolan har även en hemkunskapssal där vi har bak och matlagnings dagar. Som en del av den sociala träningen erbjuder vi ungdomarna olika aktiviteter som t.ex. att besöka något museum, biobesök, titta på närmiljön eller upptäcka nya platser. Vi uppmuntrar kreativiteten genom olika former av kurser i skapande, drama, musik och dans. Det finns givetvis valmöjlighet att bara ta det lugnt och vara med kompisar i skolan.

Ungdomarna har en trygghet i att fritidspersonalen ser dem under hela dagen. På så sätt skapar vi goda förutsättningar att se till den enskilda ungdomens behov och vi kan fungera som en naturlig länk mellan skola och hem. Vi kan även erbjuda läxläsning i en lugn och trygg miljö.

Kontakt

Ulrika Nour Eldin Elsawey Youssef
tfn: 08- 718 77 70

Vill du söka till Eklidens korttidstillsyn?
Kontakta din LSS-handläggare i kommunen

Sidan uppdaterades: