Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Kvalitet inom förskola och skola

Nacka har höga ambitioner: Alla förskolor och skolor ska vara attraktiva och ha en hög kvalitet! Kundvalet ska ge föräldrar och elever möjlighet att välja mellan förskolor och skolor som alla håller en hög kvalitet och erbjuder en mångfald vad gäller pedagogik eller profil.

Vi utvärderar för utveckling!

Uppföljning och utvärdering är ett av utbildningsnämndens sätt att stödja och stimulera utveckling i Nackas förskolor och skolor. Nämndens roll i det systematiska kvalitetsarbetet innebär både att öppet och transparent redovisa kvaliteten och att driva på för kontinuerlig kvalitetsutveckling på en övergripande nivå.

Var hittar jag resultaten?

Den öppna informationen i webbtjänsten Jämföraren och på Nackas webbsida stödjer föräldrar och elever att göra välgrundade val av förskola och skola.

De olika underlagen är också avsedda att stödja huvudmännen för Nackas förskolor och skolor i deras kvalitetsarbete.

Kvalitetsmodellen

Utbildningsnämndens kvalitetsmodell är systematisk och långsiktig – flera delar är årligen återkommande. Utgångspunkten är nationella mål och lagstiftning samt Nackas egen målstyrning.

Kvalitetsmodellen belyser kvalitet ur olika perspektiv och kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. I kvalitetsmodellen ingår också strukturerad dialog mellan utbildningsenheten och huvudmän och rektorer för all verksamhet inom förskola och skola – både fristående och kommunala. Du hittar mer information om de olika delarna via blocken nedan.

Ledord som sammanfattar kärnan i kvalitetsmodellen:

ledord-kvalitetsarbete-1000x125.jpg

Sidan uppdaterades: