Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Styrmodell

Nackas styrmodell består av vår vision och värdering, vår ambition, våra fyra övergripande mål och våra styrprinciper.

Styrmodellen

Vår vision

Öppenhet och mångfald.

Våra värderingar

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – och för deras vilja att ta ansvar.

Vår ambition

Vi ska vara bäst på att vara kommun.

Våra övergripande mål

  • Maximalt värde för skattepengarna
  • Bästa utveckling för alla
  • Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
  • Stark och balanserad tillväxt

Styrprinciper

  • Särskiljande av finansiering och produktion
  • Konkurrens genom kundval eller upphandling
  • Konkurrensneutralitet
  • Delegerat ansvar och befogenheter

10 - 25

Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område.

Styrande dokument:

Sidan uppdaterades: