Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Under de första skolåren läggs grunden för allt fortsatt lärande och fokus ligger på tidig läs- och skrivinlärning samt matematik. I förskoleklass och årskurs 1 läggs grunden för fortsatta studier och vi lägger stor vikt i att skapa trygghet.

I åk 2 och 3 undervisar våra behöriga lärare mestadels i sina egna klasser men de börjar också succesivt att möta varandras klasser och eleverna får därmed möjlighet till en ännu bättre undervisning.

Igelboda foto Jenny frejing 15.jpg

F-3 matematik.jpeg

Sidan uppdaterades: