Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samarbete med Nacka musikskola

Musik är ett språk, ett icke-verbalt språk, som förenar och öppnar för kommunikation mellan människor. När vi sjunger och musicerar möts vi på lika villkor i en gemensam syn om alla människors lika värde.
Det är lusten och glädjen att skapa musik, sjunga och spela instrument tillsammans som utgör drivkraften. I samarbete med Nacka Musikskola vill vi möjliggöra för elever att få spela instrument, sjunga och spela tillsammans.

Stråk och språk

Stråkklasser har under många år funnits på Igelboda skola i samarbete med Nacka Musikskola. Detta är ett kärt samarbete som vi inför läsåret 21/22 intensifierar med undervisning i sång- och stråkundervisning i kombination med språkutveckling. Detta utvecklas till en profil för lågstadiet på Igelboda skola. Stråkklasserna uppträder med olika repertoarer på scen i aulan vid olika större högtider, såsom Lucia, julavslutning, Nobeldagen, sommaravslutning m.m. Även när Igelboda skola har internationella besök kan stråkklasserna engageras. Eleverna görs delaktiga i musikundervisningen och har möjlighet till inflytande och önskemål.

Vi vill stärka våra elevers möjligheter till ett framtida rikt liv inom musiken med möjligheter att fortsätta studier inom musikvärlden. Att möta musiken på detta sätt tidigt i livet blir en viktig plattform för till exempel vidare musikstudier.

Att spela instrument och sjunga stimulerar elevernas kreativitet och nyfikenhet att söka vägar för att skapa egen musik, spela tillsammans och utveckla sitt musikintresse.

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. (Lgr11, Skolverket, 2011).

Sidan uppdaterades: