Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kundundersökning

En årlig mätning av förskolans kvalitet

För att se hur hög kvalitet förskoleverksamheten i Nacka kommun har använder kommunen en årlig undersökning som skickas till både fristående och kommunala förskolors vårdnadshavare.

För oss är resultatet en viktig indikator för hur du som vårdnadshavare upplever att ditt barn har det här hos oss. Resultatet följer vi alltid upp med några ytterligare frågor som vi skickar till er. Dessa frågor tar avstamp i de områden som pedagogerna på avdelningen vill förbättra till kommande år. Det gör vi för att bibehålla vår höga kvalitet, men även för att utveckla det vi behöver förbättra. Det är också ett sätt för dig som vårdnadshavare att verksamhetsnära och reellt bidra till just ditt barns avdelnings utveckling.

Sidan uppdaterades: