Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Forskande skola

I samverkan med Luleå Tekniska Universitet bedriver lärarna på Saltsjöbadens Samskola forskning i sin egen undervisning. Under handledning av professor Tomas Kroksmark och Eva Aleby växer årligen vetenskapliga artiklar fram med syfte att sprida kunskap om didaktikens frågor och skapa ännu bättre undervisning.

Forskande lärare.jpg

På Samskolan vill vi stärka lärarnas profession med vetenskaplig metodologi för att kunna forska i klassrummet; utvärdera och analysera undervisningens innehåll i relation till studieresultat med målsättning att nå ännu bättre resultat. Lärarnas studier genomförs i Samskolans lokaler med föreläsare från universitet både i Sverige och internationellt.

På Samskolan möts elever från olika bakgrunder i klassrummet. Det skapar en stimulerande och inspirerande lärandemiljö där en lärarledd undervisning integrerat med interaktiva arbetsmetoder möjliggör ett djuplärande för alla. Forskning i klassrummet visar hur inkluderande arbetssätt och studiemiljö skapar möjligheter för alla elever att nå högre resultat. Forskningsfrågor formuleras med utgångspunkt i skolans vardag där både styrkor och utmaningar analyseras.

Lärarna på Samskolan leder undervisningen utifrån ett kollegialt samarbete. I ämneslag planerar de lektioner, utvärderar studieresultat och utarbetar arbetssätt för att stärka elevernas lärande och studieresultat. Struktur och tydlighet för alla lektioner är lika viktigt som att skapa nyfikenhet och kreativitet. Här skapas förutsättningar för eleverna att förvärva kunskaper som håller för fortsatta studier på en högre nivå. Detta görs genom att kontinuerligt utvärdera hur undervisningens innehåll och form ger de bästa resultaten.

Det är mot bakgrund av en väl organiserad skolverksamhet som kompetensutveckling för hela kollegiet kan inriktas mot forskning på avancerad nivå med en egen Lärarakademi på skolan. Lärarakademin på Samskolan fungerar som ett forskningscentrum på lokal nivå för samverkan och utbyte av ämnesdidaktisk utveckling och forskning mellan lärarna i hela rektorsområdet.

Kollegiets första gemensamma bok ”Forskande lärare: som arbetar heltid i skolan” publicerades våren 2019 där alla lärarnas artiklar är samlade. Nu planerar vi vidare för nästa bok 2021/22.

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789144130767/partner/studentlitteratur/

Artikel i media september 2020

Artikel forskande skola.jpg

Länk till pressmeddelande om forskande skola

http://www.mynewsdesk.com/se/nacka-kommun-slash-vaelfaerd-skola/pressreleases/forskande-laerare-foer-full-maaluppfyllelse-paa-samskolan-i-saltsjoebaden-2295654

Länk till pressmeddelande om besök av nobelpristagare

http://news.cision.com/se/nacka-kommun/r/nobelpristagare-besoker-samskolan-i-saltsjobaden,c2409767

Sidan uppdaterades: