Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
 • Lärarakademin vid Saltsjöbaden samskola bygger en forskande skola från grunden

  Forskningskonferens 11-12 november 2019

  Lärarakademin på Saltsjöbadens Samskola arrangerar en konferens för lärare, skolledare, skolchefer och huvudmän om att bygga en forskande skola från grunden.

  Läs mer om konferensen
 • Lärarakademin vid Saltsjöbaden samskola bygger en forskande skola från grunden

  Hur kan skolan ledas och organiseras för att lärare i sina yrkesroller ska bli forskande lärare och vad säger vetenskapssamhället om forskande lärare som begrepp?

  Kom på Lärarakademins konferens 11-12 november 2019!
Britta Wikman

Britta Wikman

Rektor, Saltsjöbadens rektorsområde

På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en forskande skola med utgångspunkt i ett kollegialt lärande. Vi vill visa ett tydligt exempel på att svensk skola kan bli avsevärt bättre genom att lärarna bedriver egen forskning.

Nytt från Lärarakademin

Erbjudande - sista-chansen rabatt!

Forskningskonferensen närmar sig! Anmäl två - betala för en! Eller kom endast en dag - för halva priset!

Nu kan du anmäla dig till Samskolans forskningskonferens

Välkommen till Saltsjöbadens Samskola och konferensen om att bygga en skola på vetenskaplig grund! Konferensen äger rum 11-12 november. Du får bland andra möta forskande lärare, professor Tomas Kroksmark, professor Ulla Runesson, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, "hjärnpedagog" Jenny Åkerman och Mikael Genberg, konstnär och entreprenör.

Vad väljer lärare att forska om?

Hela lärarkollegiet på Saltsjöbadens Samskola har under ett år undervisat, forskat och samtidigt läst kursen Forskande lärare 7,5 poäng på distans. På Samskolans forskningskonferens den 11-12 november berättar de om sin forskning.

Att vända en negativ trend med sköldpaddor och råttor

Lisa Petterson och Katarina Åkerman Gustafsson vid Saltsjöbadens Samskola har skrivit en vetenskaplig artikel om hur man kan vända en negativ trend i en klass och göra studier till norm. Arbetet med artikeln har gett båda författarna en ökad lust att forska på sin undervisning.

Rektor bygger lärarakademi

Rektorn Britta Wikman drömmer om en skola där didaktiken får stort utrymme. Läs artikeln i Lärarförbundets tidning Chef och ledarskap.

Forskande lärare för full måluppfyllelse på Saltsjöbadens Samskola

Saltsjöbadens Samskola startar ett forskningsprojekt där vetenskapliga metoder tar plats i klassrummen. Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska på sin undervisning och nå ännu bättre resultat. Lärarna kommer utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form för att sen utforma förändringsåtgärder.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket

Peter-Fredriksson_165.jpg

Peter Fredriksson utnämndes av regeringen till generaldirektör för Skolverket 2017. Han har varit skolchef i Sollentuna och utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Fredriksson är utbildad ämneslärare i svenska och historia och har tjänstgjort som lärare, biträdande rektor och rektor.

Peter Fredriksson föreläser på Lärarakademins forskningskonferens!

Tomas Kroksmark, professor emeritus

Tomas Kroksmark

Tomas Kroksmark arbetar med att utveckla den svenska skolan, bland annat genom samarbeten med skolforskare i Finland, Singapore, Sydkorea och lärare i Sverige. Kroksmark är engagerad i ett antal skolutvecklingsprojekt som utgår från att en lärare bara kan undervisa på säker grund om denne vet hur eleverna lär sig och anpassar sin undervisning efter den kunskapen. För att nå dit måste lärare kunna forska på sin undervisning och beskriva sina resultat.

Möt Tomas Kroksmark på Lärarakademins forskningskonferens!

Ulla Runesson Kempe, seniorprofessor i pedagogik

ulla-runesson-kempe-webb165.jpg

Ulla Runessons forskningsintressen är lärande och undervisning, särskilt inom matematik. Hon har varit involverad i att introducera learning study – en teori-informerad version av lesson study – i Sverige. Hon har ansvarat för flera forskningsprojekt som involverar lärare som forskare. Hennes doktorsexamen var den första där variationsteori om lärande användes och hon har varit engagerad i utvecklingen av teorin sedan dess. Hon har varit involverad i flera internationella forskningsprojekt som studerar och jämför klassrum i olika länder. Ulla Runesson är seniorprofessor vid Högskolan i Jönköping och gästprofessor vid Wits School of Education, University of the Witswatersrand, Johannesburg, Sydafrika.

Lyssna på Ulla Runesson på Lärarakademins forskningskonferens!