Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra samarbetspartners

I nätverket kring Lärarakademin finns följande aktörer:

Tomas Kroksmark och Eva Aleby

Tomas Kroksmark är vetenskaplig ledare för projektet Lärarakademin. Kroksmark har handlett det vetenskapliga arbetet med att forska på den praktiska undervisningen tillsammans med professor Eva Aleby vid Luleå tekniska universitet.

Ung företagsverksamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildat i entreprenörskap i skolor. Samskolan har under många år arbetat med entreprenörsprojekt med inspiration
från Ung Företagsamhet.

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet grundat 1477 och rankat som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning. Samskolan tar emot VFU-studenter från Uppsala universitet. Många av samskolans lärare har också slutfört sin lärarutbildning och gått ytterligare kompetensutveckling på universitetet.

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har som första svenska lärosäte fått utmärkelsen ”HR Excellence in Research”. Det betyder att universitetet utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Lärare på Samskolan har studerat en första kurs "Forskande lärare" på 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, som en introduktion till skolforskning. Professor Eva Aleby vid Luleå tekniska universitet var vetenskapliga ledare för kursen tillsammans med Tomas Kroksmark, professor emeritus.

Universitet och högskolerådet - erasmus

Erasmus är ett utbytesprogram inom EU för skolor och högre utbildning. Samskolan har flera samarbetsskolor i Tyskland, Frankrike, Spanien, mm.

Vetenskapens hus

Vetenskapens hus tar emot cirka 80 000 skolelever och lärare per år och inspirerar och skapar intresse och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. Samskolan har ett nära samarbete med Vetenskapens hus och har deltagit i flera projekt, studiebesök och fortbildningar som Vetenskapens hus anordnat.

Nobelmuseet

Samskolan har ett nära samarbete med Nobelmuseets Forskarhjälpen och deltagit i flera projekt, studiebesök och fortbildningar. Senast var flera klasser engagerade i spindeljakten som anordnades av Forskarhjälpen.

Internationella rådet

Peter Lippman är en amerikansk arkitekt bosatt i Australien och som arbetar med pedagogiska lärmiljöer. Saltsjöbadens samskola har ett nära samarbete med Lippman, han har gjort workshops i våra klassrum och är aktiv i skolans utveckling.

Okhwa Lee är professor inom digitalisering i skolan och verksam vid Chungbuk National University. Okhwa Lee är en av de främsta skolexperterna i Sydkorea.

Kampei Hayashi är Associate Professor vid Shinshu University (Japan) och gästforskare vid Uppsala universitet. Saltsjöbadens Samskola har ett nära samarbete med Kampei Hayashi som ingår i Lärarakademins internationella råd.

Samskolan har haft återkommande besök av lärarstudenter och professorer från Japan. Personal från Samskolan har också varit på studieresa till Japan för att få inspiration till skolutveckling.

Sidan uppdaterades: