Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad väljer lärare att forska om?

Hela lärarkollegiet på Saltsjöbadens Samskola har under ett år undervisat, forskat och samtidigt läst kursen Forskande lärare 7,5 poäng på distans. På Samskolans forskningskonferens den 11-12 november berättar de om sin forskning.

Så här lyder rubrikerna för lärarnas seminarier:

 • Kamratbedömning som metod för bättre resultat
 • "Jag gillar ingenting" - En diskussion om jämställdhet, prestation och naturvetenskap
 • Hur arbetar matematiklärare med programmering?
 • Problemlösning i matematik med inspiration från Japan
 • Den fysiska lärmiljöns betydelse
 • Bildämnets plats i en föränderlig värld
 • Inkluderande skola - relation, motivation och variation
 • Hur uppfattar elever bild och drama i svenskundervisningen?
 • Ökat lärande med digitalisering
 • Rörelsens betydelse för inlärning
 • Frukost i skolan - kan det påverka prestationen?
 • Hur kan vi skapa en skönlitterär läskultur i skolan?
 • Pojkar och flickor och formativ bedömning
 • Estetiska lärprocesser i undervisningen
 • Singaporemodellen.

Låter det intressant? Läs mer om seminarierna och konferensprogrammet här

Sidan uppdaterades: