Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till Elevhälsan på Nacka gymnasium

Elevhälsan består av 3 skolsköterskor, 1 skolläkare, 3 kuratorer och 2 specialpedagoger. Vi kan vara till stöd och hjälp i frågor kring din fysiska och psykiska hälsa. Du hittar oss vid korridoren bakom cafeterian.

Elevhälsans medicinska insats på Nacka gymnasium

Öppen mottagning (utan tidsbokning) Mån-Fre kl 10-11

Övrig tid bokas hos resp. sjuksköterska.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder:

 • Ett hälsobesök under gymnasietiden (vanligtvis i år 1)
 • Kvarstående kontroller från grundskolan t.ex. hörsel, rygg, längd, syn. Eleven kallas till fortsatta kontroller via brev hem.
 • Enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid.
 • Telefonrådgivning.
 • Behjälplighet vid akuta skador och olycksfall i den mån sjuksköterska finns tillgänglig på skolan.

Då elevhälsan inte alltid har/får tillgång till skolhälsojournal ligger ansvaret hos vårdnadshavare/eleven själv att informationen om kvarstående kontroller från grundskolan, sjukdomar och andra diagnoser kommer till elevhälsan och sjuksköterskans kännedom.

All hälsovård på skolan är frivillig. Detta innebär att en del elever aldrig kommer i kontakt med oss.

 • Skolsköterska Johanna Andersson, tel: 08-718 95 82, mobil: 070 431 95 82
  • Elever från TE, SB, BA/ED/EE.

 • Skolsköterska Jarita Pärlklo, tel: 08-718 99 44
  • Elever från EK, NN, NAS, NU, NB.

 • Skolsköterska Sofie Törngren, tel: 08-718 81 28, mobil: 070 431 75 26
  • Elever från: SA/SU/SKD, EJ/EI, Gymnasiesärskolan och IM.

 • Leg. Läkare Benjamin Linnér (bokas via sjuksköterska)

Kuratorer

Till oss kan du komma för:

 • Råd- och stödsamtal vid t.ex. stress, nedstämdhet, oro, ångest, sömnsvårigheter, kränkning.
 • Krissamtal
 • Information om och kontakt med t.ex. CSN, Socialtjänsten, Ungdomsmottagningen, Första linjens psykiatri, Mini-Maria

Kontakta oss:

Specialpedagoger

 • Anna-Maria Jakobsson
  Specialpedagog
  Elever från BA, ED, EE, NAS, NB, NN, NU, TE, TDI och TT
  anna-maria.jakobsson@nacka.se, 08-718 97 41

 • Lovisa Westius
  Specialpedagog
  Elever från EI, EJ, EK, SA, SM, SB, SKD, SU och IM
  lovisa.westius@nacka.se, 08-598 456 97, 070 431 97 90

Lärcentrum

Sidan uppdaterades: