Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till Elevhälsan på Nacka gymnasium

Elevhälsan består av 3 skolsköterskor, 1 skolläkare, 3 kuratorer och 2 specialpedagoger. Vi kan vara till stöd och hjälp i frågor kring din fysiska och psykiska hälsa. Du hittar oss vid korridoren bakom cafeterian.

Elevhälsans medicinska insats på Nacka gymnasium

Öppen mottagning (utan tidsbokning) alla vardagar mellan 8-16 i mån av tid.
För bokning kontakta din skolsköterska.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder:

  • Ett hälsobesök under gymnasietiden (vanligtvis i år 1)
  • Kvarstående kontroller från grundskolan t.ex. hörsel, rygg, längd, syn. Eleven kallas till fortsatta kontroller via brev hem.
  • Enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid.
  • Telefonrådgivning.
  • Behjälplighet vid akuta skador och olycksfall i den mån sjuksköterska finns tillgänglig på skolan.

Då elevhälsan inte alltid har/får tillgång till skolhälsojournal ligger ansvaret hos vårdnadshavare/eleven själv att informationen om kvarstående kontroller från grundskolan, sjukdomar och andra diagnoser kommer till elevhälsan och sjuksköterskans kännedom.

All hälsovård på skolan är frivillig. Detta innebär att en del elever aldrig kommer i kontakt med oss.

Skolsköterskor

Skolsköterska för TE, SB, ED, EE, BA

Johanna Andersson, tel: 08 718 95 82, 070 431 95 82

johanna.2.andersson@nacka.se

Skolsköterska för EK, NN, NAS, NU, NB

Jarita Pärlklo, tel: 08 718 99 44, 070 431 99 44

jarita.parlklo@nacka.se

Skolsköterska för SA, SU, SKD, EJ, EI

Sofie Törngren, tel: 08 718 81 28, 070 431 75 26

sofie.torngren@nacka.se

Skolläkare

Leg. Läkare Peter Andersson (bokas via sjuksköterska)

Kuratorer

Till oss kan du komma för:

  • Råd- och stödsamtal vid t.ex. stress, nedstämdhet, oro, ångest, sömnsvårigheter, kränkning.
  • Krissamtal
  • Information om och kontakt med t.ex. CSN, Socialtjänsten, Ungdomsmottagningen, Första linjens psykiatri, Mini-Maria

Kontakta oss:

Skolkurator för BA, ED, EE, NAS, NN, NU, AVH, INA

Anna Loqvist, tel: 08 718 81 17, 070 432 03 37

anna.loqvist@nacka.se

Skolkurator för EJ, EI, SA, SB, SU, SM, SKD

Ingela Eneqvist, tel 08 718 94 23, 070 431 75 27

Ingela.eneqvist@nakca.se

Skolkurator för IM, EK, TE

Anna-Karin Orehag Andreasson, tel: 070 431 74 75

anna-karin.orehagandreasson@nacka.se

Specialpedagoger

Specialpedagog för BA, ED, EE; NAS, NB, NN, NU, TE

Anna-Maria Jakobsson, tel 08 718 97 41

anna-maria.jokobsson@nacka.se

Specialpedagog för EI, EJ, EK, SA, SM, SB, SKD, SU, IM

Lovisa Westius, tel: 070 431 97 90

lovisa.westius@nacka.se

Lärcentrum

Speciallärare och samordnare

Fredrik Stenmark

fredrik.stenmark@nacka.se

Sidan uppdaterades: