Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolinfo

Vanliga frågor om Nacka gymnasium

Inför Öppet hus har vi samlat ihop de vanligaste frågorna från elever som funderar på att börja hos oss. Här kan du läsa både frågorna och svaren.

Hur många går på skolan?

Det går cirka 2200 elever på Nacka gymnasium.

Har ni matsal? Är maten god?

Vi har en skolmatsal med god och näringsriktig mat, som lagas på plats. Se aktuell matsedel här.

Har ni idrottshall?

Vi har en idrottsanläggning med idrottshallar, fotbollsplaner, ishall och simhall.

Får jag en dator?

Vi är en 1:1-skola, så våra elever har möjlighet att låna en dator under skoltiden.

Får jag SL-kort?

Alla elever under 20 år får en skolbiljett. Du får en kod att ladda på ditt gröna SL-kort.

Vad behövs för att komma in? Vilken poäng kommer det att vara till hösten?

Det går aldrig att säga i förväg exakt vilka poäng som kommer att krävas, men förra årets antagningspoäng finns med i informationen om varje program här på hemsidan: Våra utbildningar. Du hittar också förra årets antagningspoäng här: Gymnasieantagningen Stockholm Län. Det brukar inte vara stor skillnad mellan de olika läsåren.

Hur många av de elever som börjar hos er går klart?

Vi har hög genomströmning – totalt har ungefär 85 % av alla elever som börjar hos oss en examen efter tre år. Hos Skolverket kan du se detaljerad statistik för just det program du vill söka: Skolverkets statistikverktyg SIRIS

Hur många av er lärare är legitimerade?

Vi har en stor andel legitimerade lärare – 95 procent av alla våra lärare har lärarlegitimation i minst ett ämne. I många ämnen har vi 100 procent behöriga lärare. Detaljerad statistik hittar du här: Skolverkets statistikvertkyg SIRIS

Hur ser schemat ut?

Vi har lagt ut exempleschema under varje inriktning på denna sida: : Våra utbildningar.

Har ni läroböcker?

Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Alla elever har också möjlighet att lyssna på läroböcker, med hjälp av verktyget Inläsningstjänst.

Vilka moderna språk kan man läsa hos er?

Vi erbjuder franska, italienska, spanska och tyska.

Vilka individuella val erbjuder ni?

Nacka gymnasium är en stor skola och har ett stor antal kurser att erbjuda inom det individuella valet. Utbudet kan förändras, men om du vill se vilka kurser som våra nuvarande elever kunde välja inför detta läsår kan du gå in här: Individuellt val

Vilken hjälp får jag om jag har dyslexi?

Om du har dyslexi får du rättstavningsprogram och talsyntes via skolans dyslexipedagog. Du får läroböcker och romaner både på papper och som talböcker. Du kan också få andra anpassningar om det behövs, som extra tid vid prov och muntlig komplettering.

Jag behöver anpassningar, kan jag få det?

Läraren arbetar med att anpassa sin undervisning om du behöver det. Om det inte räcker kan du få hjälp av våra specialpedagoger eller av vår dyslexipedagog. De hjälper dig att hitta rätt anpassningar och få dem att fungera.

Kan jag byta klass när jag kommit in på ett program på Nacka gymnasium?

Vissa av våra utbildningar är flerparallelliga, t.ex Te22a, Te22b, Te22c. Om du vill byta klass kan du kontakta studievägledare eller biträdande rektor för att se om det är möjligt. Vi är dock mycket restriktiva med klassbyten och du behöver ha synnerliga skäl.

Om jag kommit in på ett program, kan jag byta till ett annat program eller en annan inriktning när skolan börjat?

Om det uppkommer lediga platser i början av terminen följer vi i första hand Gymnasieantagningens reservlista. Information om reservantagning hittar du här: Reservantagning

Sidan uppdaterades: