Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolinfo

Information om reservantagning och ansökan år 1 läsåret 2023/2024

För dig som står på Gymnasieantagningens reservlistor till Nacka gymnasium gäller detta:

Före skolstart 18 aug 2023 är det Gymnasieantagningen som sköter reservantagningen och hantering av reservlistor. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på Gymnasieantagningen.

Från och med skolstart den 18 augusti 2023 tar vi över reservantagningen. Mellan 18 aug och 30 aug 2023 följer vi Gymnasieantagningens reservlistor. Därefter görs andra bedömningar, läs mer om det längst ner på denna sida.

När det blir en ledig plats ringer vi till den sökande som står först på tur. Vi använder det mobilnummer som sökande har lagt in på sin sida på Gymnasieantagningen. Kontrollera att rätt mobilnummer är infört. Om vi inte lyckas nå den sökande som står på tur går vi vidare på reservlistan.

Sökande som stått på Gymnasieantagningens reservlistor till Nacka gymnasium och som även från och med 31 augusti 2023 är intresserad av plats behöver skicka in en intresseanmälan direkt till oss, för att visa fortsatt intresse. ANMÄLAN GÄLLANDE ÅR 1 LÄSÅRET 2023/2024 ÄR STÄNGD. Vi hänvisar till intresseanmälan som avser år 2 läsåret 2024/2025. Den hittar du här.

Ska du ansöka till år 1 läsåret 2024/2025 gör du det via Gymnasieantagningen.

För dig som vill ansöka om plats och som inte finns med på någon av Gymnasieantagningens reservlistor till Nacka gymnasium gäller detta:

Du som inte finns med på någon av Gymnasieantagningens reservlistor till Nacka gymnasium kan skicka in en intresseanmälan direkt till oss. ANMÄLAN GÄLLANDE ÅR 1 LÄSÅRET 2023/2024 ÄR STÄNGD. Vi hänvisar till intresseanmälan som avser år 2 läsåret 2024/2025. Den hittar du här.

Ska du ansöka till år 1 läsåret 2024/2025 gör du det via Gymnasieantagningen.

Antagning from 31 augusti 2023

Från och med den 31 augusti 2023 frångår vi Gymnasieantagningens reservlistor och gör en helhetsbedömning vid tillsättning av ledig plats. Nacka gymnasiums bedömning baseras på att eleven har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Sidan uppdaterades: