Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reservantagning 2021

Fram till skolstart den 16 augusti 2021 sköter Gymnasieantagningen Storsthlm reservlistorna för vår skola. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/

Från och med den 16 augusti 2021 tar vi över reservantagningen och följer då Gymnasieantagningens reservlista. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur. Vi använder de kontaktuppgifter som finns på reservlistan och det är de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/

Det är mycket viktigt att korrekt och aktuellt mobiltelefonnummer är infört på elevens sida på Gymnasieantagningen. Om vi inte lyckas nå den elev som står på tur, på grund av bristfälliga kontaktuppgifter, så kontaktar vi den elev som står näst på tur.

From 31 augusti 2021 kan vi frångå Gymnasieantagningens reservlista och göra en helhetsbedömning vid tillsättning av ledig plats. Ungdom som stått på Gymnasieantagningens reservlista och som även from 31 augusti 2021 är intresserad av plats år 1 läsåret 2021/2022 på Nacka gymnasium behöver då skicka in en sen ansökan, se nedan stycke.

Är du intresserad av plats år 1 men finns inte med på reservlistan?

Elever som inte funnits med på Gymnasieantagningens reservlista och som önskar göra en sen ansökan till år 1 läsåret 2021/2022 på Nacka gymnasium kan från och med den 16 augusti 2021 ansöka om plats.

Formulär gällande år 1 innevarande läsår är stängt och vi hänvisar till ansökan som avser år 2 hösten 2022. Den hittar du här.

Antagning till år 1 from den 31 augusti 2021

Från och med den 31 augusti 2021 kan vi frångå Gymnasieantagningens reservlista och göra en helhetsbedömning vid tillsättning av ledig plats. Nacka gymnasiums bedömning baseras på att eleven har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Sidan uppdaterades: