Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor som vi får, och svaren på dem. Frågorna är indelade i underrubriker.

Frågor om ansökan och antagning

Hur söker jag till Nacka Musikklasser?

Läs om hur ansökan och antagningsprovet går till.

När kan man söka in?

För sökande till årskurs 4 är våra antagningsprov i januari månad. De gäller för skolstart följande läsår. Elever som söker till årskurs 4 ansöker alltså under året de går i årskurs 3.

Läs mer här

För sökande till årskurs 5-8 anordnar vi extra antagningsprov i april, om vi har lediga platser i våra klasser.

Läs mer här.

Är det lättare för pojkar att bli antagna?

Nej, det är samma antagningsvillkor för pojkar och flickor. Ingen kvotering görs.

Anordnas det något informationstillfälle om Nacka Musikklasser?

Ja, vi har ett informationsmöte på Järla skola i november.
Järla skola och Eklidens skola har även varsina tillfällen för ”Öppet hus”. Se respektive skolas hemsida för mer information om det.

Frågor om att börja i en ny skola

Har ni någon inskolning för de nya musikklasserna?

De första dagarna i årskurs 4 fokuserar vi på att lära känna varandra. Vi gör samarbetsövningar och försöker att skapa en gruppkänsla. Vi använder en metod kallad SET - Social Emotionell Träning. Där finns flera exempel på hur man arbetar för att höja elevens självmedvetenhet och självförtroende samt skapa en förtrolig, ärlig och trygg atmosfär i klassrummet. Eleverna får även en fadder i en övre klass.

Får man busskort?

Det är samma regler som gäller för alla elever på Järla skola och på Eklidens skola, enligt Nacka kommuns rutiner för busskort.

Frågor om undervisningen

Hur mycket musikundervisning är det per vecka?

På mellanstadiet har eleverna i Nacka Musikklasser musikundervisning runt 190 minuter per vecka. Det finns även möjlighet att välja till en ensemblegruppslektion à 40 minuter, genom ett samarbete med Nacka musikskola.

På högstadiet har eleverna musikundervisning mellan 210-270 minuter per vecka.

Tar man bort tid från andra ämnen?

Nej, eleverna i Nacka Musikklasser får samma undervisningstid som andra klasser i övriga ämnen.

Kan jag söka vidare till andra utbildningar? Har jag behörighet?

Att gå i Nacka Musikklasser ger full behörighet att söka till alla gymnasieutbildningar. Och därtill extra bra förutsättningar att söka till musikgymnasium eller liknande musikutbildningar.

Om man börjar på Nacka Musikklasser på mellanstadiet på Järla skola, går man då automatiskt vidare till Eklidens skola på högstadiet?

Ja.

Elever i Nacka Musikklasser kan också göra ett skolval till en annan profil på Eklidens skola inför årskurs 7.

Finns det fritids?

Järla skola erbjuder fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Finns det någon fadderverksamhet?

Ja, elever i årskurs 5 är faddrar till de nya eleverna i årskurs 4.
För nya elever i årskurs 7 finns faddrar och ”friendsare” på Ekliden.

Vad gäller för eventuell ledighet?

Det är Järla skola respektive Eklidens skola som beviljar eventuella ledigheter. Skolorna är restriktiva med ledigheter. För elever i Nacka Musikklasser gäller även att skolorna inte beviljar ledigheter vid evenemang, runt konsertvecka eller veckan innan konsert.

Frågor om konsertverksamheten

Vad innebär klädkod på konserter?

Det innebär att eleverna har en gemensam konsertklädsel som är bestämd av Nacka Musikklasser. Klädkoden inför olika konserter får du reda på inför konserten.

Sjungs det mycket efter skoltid? Inkräktar det på fritiden?

Våra konserter är oftast på kvällstid. Ibland kan en konsert ligga på en helg. De flesta av våra repetitioner har vi på skoltid. I samband med konsertperioderna samverkar våra lärare så att eleverna får en rimlig arbetsbörda. Att vara elev i Nacka Musikklasser är ett val som både är mycket givande, och som förpliktigar.

Frågor om att vara förälder i Nacka Musikklasser

Vad gör en klassförälder?

Varje förälder i musikklasserna får möjlighet att under ett läsår vara klassförälder. Rollen som klassförälder delar du då med ett antal andra föräldrar i samma årskurs. Arbetet kan innebära praktisk hjälp i samband med konserterna. Exempel på detta är att ansvara för en elevgrupp innan och under en konsert, plocka i ordning efter en konsert, eller att vara publikvärd.

Läs gärna mer om våra föräldrars engagemang under fliken ”Förälder i NMK”.

Vad är skillnaden mellan Nacka Musikklassers Föräldra- och vänförening och respektive skolas föräldraförening?

Musikklassernas föräldraförening arbetar med specifika frågor för Nacka Musikklassers verksamhet. Järlas och Eklidens föräldraföreningar arbetar med frågor som gäller respektive skola.

Sidan uppdaterades: