Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildning till barnskötare

Arbetar du som barnskötare och är intresserad av att studera till barnskötare? För dig som vill ta steget till en barnskötarutbildning erbjuder vi barnskötarutbildning med flexibelt upplägg.

Nackas kommunala skolor har startat ett samarbete med Addera kompetens, ett utbildningsföretag som erbjuder gymnasial vuxenutbildning. Addera kompetens ligger i Nacka Forum och erbjuder barnskötarutbildning med flexibelt upplägg och har utbildade lärare med yrkeserfarenhet.

Validering

En barnskötarutbildning är ca tre terminer lång om du väljer att läsa den på heltid. Addera kompetens erbjuder validering. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som du skaffat dig genom ditt arbetsliv. Addera kompetens följer Skolverkets valideringsprocess vilket innebär att ni tillsammans först gör en kompetenskartläggning och självskattning av dina kompetenser för att sedan gå igenom varje kurs i barnskötarutbildningen. Därefter har du möjlighet att göra en prövning på kurserna och få betyg.

Genom validering kan barnskötarutbildningen kortas ner till mellan en till två terminer beroende på din yrkeserfarenhet och den takt du väljer att läsa utbildningen. En del av våra medarbetare på förskolan har arbetat heltid och studerat kvällstid till barnskötare och elevassistent och det har tagit mellan en och en halv termin till två terminer att läsa en hel utbildning.

Flexibelt upplägg på utbildning

Addera kompetens kan hjälpa dig att skräddarsy en barnskötarutbildning. Möjlighet finns att läsa på kvällstid i den takt som passar dig bäst. Du behöver alltså inte vara tjänstledig från arbetet om du inte vill. Om du vill läsa på dagtid kan du om du vill ansöka om tjänstledigt för studier.

Adderas lokaler i Nacka Forum är stora och de kommer att stötta dig i din digitala utveckling. De erbjuder även studiehjälp där du kan boka individuella möten. Har du ingen egen dator har du möjlighet att låna en av Addera.

Förkunskapskrav

Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (motsvarar åk 9).

Om du inte bor i Nacka kommun

Addera är anordnare i Nacka vilket innebär att utbildningen bör beviljas för dig som bor i Nacka. För dig som bor i en annan kommun hjälper Addera Kompetens dig med ansökan om motivering till din hemkommun.

Litteratur

Nackas kommunala skolor lånar ut kurslitteraturen till dig under tiden du studerar.

Studiemedel

Utbildningarna på Addera kompetens är CSN-berättigade men du som medarbetare ansvarar för att ta reda på vilka krav och förutsättningar som finns för att få studiemedel. Det finns en inkomstgräns (fribelopp) och du behöver studera i en viss studietakt för att få studiemedel. Läs mer om detta på CSN:s webbsida.

Utbildningarnas innehåll

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att höra av dig till projektstrateg Marta Espinoza på e-post marta.espinoza@nacka.se

Det finns också andra utbildningsanordnare som har liknande upplägg och som ni självklart också kan välja. Vi har valt att samarbeta med Addera och ser fördelar med att flera medarbetare från Nackas kommunala skolor och förskolor läser tillsammans.

Sidan uppdaterades: