Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskollärarutbildningar

Lärosäten som erbjuder förskollärarutbildning.

Information om olika förskollärarutbildningar

Är du nyfiken på en förskollärarutbildning? Här har vi samlat information om vilka lärosäten nära Stockholm som erbjuder förskollärarutbildning. För att läsa på högskola behöver du under varje utbildning ta reda på vilka behörighetskraven är.

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad - Södertörns högskola
Utbildningen är på totalt 210 hp (3,5 år) där en termin valideras inom vissa kurser då du har yrkeserfarenhet som barnskötare. Detta gör att du läser totalt tre år på högskolan. Genom att du läser utbildningen delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier. En dag i veckan har du undervisning på högskolan i form av föreläsningar, seminarier eller examinationer. Förutom undervisning en dag i veckan ingår grupparbete och självstudier.
Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter.
Antagning både höst- och vårtermin, sista ansökningsdatum för hösttermin är 15 april och för vårtermin 15 oktober.
Läs mer om utbildningen här.

Förskollärarprogrammet - Stockholms universitet
Utbildningen ges 100% på campus. Antagning både höst- och vårtermin. Läs mer om utbildningen på Stockholms universitets webbplats.

Förskollärarprogrammet - Uppsala universitet
Utbildning ges 100% på campus. Läs mer om utbildningen här.

Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle
Programmet ges både på campus och distans med 100% studietakt. Distans innebär 4-6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1-4 dagar. Läs mer om utbildningen här.

Vidareutbildning av förskollärare, VAL

Arbetar du inom förskola med en förskollärares arbetsuppgifter men saknar förskollärarexamen?

Genom Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) kan du komplettera för att nå en förskollärarexamen. Utbildningen ges till stor del på halvfart distans med ca 10 campusträffar per termin. När du blir antagen får du en studieplan som omfattar högst 120 högskolepoäng

Gemensamma behörighetskrav för alla inriktningar:

  • Du behöver ha en pågående förskollärar- eller lärartjänst på minst 50 procent vid ansökan och under hela studietiden inom VAL.
  • Du behöver kunna nå relevant examen genom att komplettera med högst 120 högskolepoäng (hp).
  • Du kan endast tillgodoräkna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) baserad på tjänstgöring som undervisande lärare eller förskollärare enligt den svenska skolans läroplan och styrdokument.
  • Timvikariat eller tjänstgöring som resurs/assistent kan inte tillgodoräknas som VFU.

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Förskollärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

  • Arbetat i förskolan eller förskoleklass med en förskollärares arbetsuppgifter i minst åtta år, med en total omfattning av minst 75 procent, sex månader innan sista ansökningsdagen.
  • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
  • Varit verksam i förskolan eller förskoleklassen sex månader innan sista ansökningsdagen.

För att bli antagen till utbildningen krävs också att du ska kunna uppnå förskollärarexamen inom programmets omfattning om 120 hp. Det innebär att du måste ha minst 30 poäng i tidigare förskollärarutbildning eller lärarutbildning. Du kan också ha minst 30 högskolepoäng i kurser som är inriktade på årskurserna F-3.

Du kan eventuellt göra en behörighetsvalidering om du har minst 30 högskolepoäng i andra ämnen eller motsvarande. Som motsvarande menas avslutade utbildningar inom Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och fritidsledare.

Du som antas kommer att genomföra en validering av dina kunskaper som förskollärare. Valideringen är omfattande och du kommer att arbeta med valideringen under 3–4 månader under din första termin i VAL-utbildningen. Programkurserna startat endast på höstterminen.

Denna guide kan hjälpa dig att förstå om du är behörig till VAL. (PowerPoint-presentation, 23 kB)

Observera att uppmaningen om att ansöka till VAL inte automatiskt betyder att du är behörig, men det kan vara värt att ansöka. Läs också behörighetsvillkoren för den målgrupp du tillhör. Alla meriter ska styrkas när du ansöker. Välkommen att kontakta presumtiv studievägledning på Stockholms universitet om du har frågor eller funderingar.

All information ovan är hämtad från sidan: Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, Stockholms universitet.

Behörighet för högskolestudier

För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du kan läsa mer om behörighet för högskolestudier på antagning.nu

Om du saknar behörighet kan du läsa kurser på Komvux som ger behörighet. Vänd dig till Komvux i den kommun där du är folkbokförd för mer information.

Vägledning om studier för dig som är folkbokförd i Nacka
För att komma i kontakt med Komvux i Nacka kan du boka en tid för vägledning om studier.


För dig som har utländska betyg

För dig som har utländska betyg, läs mer om bedömning av utländsk utbildning här.


Studieledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledigt för att studera om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader alternativt 12 månader under de senaste två åren. Läs mer om studieledighet på Nacka kommuns sida informationssida om studieledighet för dig som är medarbetare.

Sidan uppdaterades: