Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskollärarutbildningar

Lärosäten som erbjuder förskollärarutbildning

Information om olika förskollärarutbildningar

Är du nyfiken på en förskollärarutbildning? Här har vi samlat information om vilka lärosäten nära Stockholm som erbjuder förskollärarutbildning. För att läsa på högskola behöver du under varje utbildning se behörighetskraven

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad - Södertörns högskola
Utbildningen är på totalt 210 hp (3,5 år) där en termin valideras inom vissa kurser då du har yrkeserfarenhet som barnskötare. Detta gör att du läser totalt tre år på högskolan. Genom att du läser utbildningen delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier. En dag i veckan har du undervisning på högskolan i form av föreläsningar, seminarier eller examinationer. Förutom undervisning en dag i veckan ingår grupparbete och självstudier.
Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter.
Antagning både höst- och vårtermin, sista ansökningsdatum för hösttermin är 15 april och för vårtermin 15 oktober.
Läs mer om utbildningen här.

Förskollärarprogrammet - Stockholms universitet
Utbildningen ges 100% på campus. Antagning både höst- och vårtermin. Läs mer om utbildningen här.

Förskollärarprogrammet - Uppsala universitet
Utbildning ges 100% på campus. Läs mer om utbildningen här.

Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle
Programmet ges både på campus och distans med 100% studietakt. Distans innebär 4-6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1-4 dagar. Läs mer om utbildningen här.


Behörighet för högskolestudier

För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du kan läsa mer om behörighet för högskolestudier på antagning.nu

Om du saknar behörighet kan du läsa kurser på komvux som ger behörighet. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd för mer information.

Vägledning om studier för dig som är folkbokförd i Nacka
För att komma i kontakt med Komvux i Nacka kan du boka en tid för vägledning om studier.


För dig som har utländska betyg

För dig som har utländska betyg, läs mer om bedömning av utländsk utbildning här.


Studieledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledigt för att studera om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader alternativt 12 månader under de senaste två åren. Läs mer om studieledighet på Nacka kommuns sida informationssida om studieledighet för dig som är medarbetare.

Sidan uppdaterades: