Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

2022 års mottagare av Kvalitetspriset Fjädern

Nackas kommunala skolor och förskolor delar varje år ut Kvalitetspriset Fjädern som syftar till att utveckla undervisning och lärande. Den 20 april uppmärksammades 2022 års mottagare av priset på ett möte för alla skolledare inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Priset kan sökas av alla medarbetare som har förskollärarexamen, lärarexamen eller fritidspedagog/fritidslärarexamen och som har genomfört ett pedagogiskt utvecklingsprojekt eller gjort en studie av undervisning eller arbetssätt.

IMG_2291-1000x350.jpg

2022 års pristagare och deras utvecklingsartiklar

Monica Andersson, YBC: Veckotest i matematik på gymnasiet.

Ulrika Hansén och Hanna Klug, Neglinge skola: Ämneslärarsystem, ämnesrum och tydliga lärmiljöer på lågstadiet. Hur man kan stödja lärandet med tydliga lärmiljöer som gynnar både elever och lärare.

Helena Kvarnsell, Björknässkolan: ”Jag lärde mig mer när vi hade läxförhör ofta”. Vilka för- och nackdelar finns med veckovisa avstämningar av elevernas matematikkunskaper.

Emma Söderholm och Sonja Schmitz Gustafsson, Myrsjöskolan: Individanpassning som leder till lustfylld läsning.

Fanny Bergquist, Skuru skola (nu Myrsjöskolan): Digitala klassrum. En undersökning om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Ylva Broman, YBC: Planera tillsammans. En studie om betydelsen av lärares samverkan i planeringen av utbildning.

Emma Bergström och Malin Cosmo, Saltsjöbadens samskola: "Stanna inte hemma, på fritids får du vara med och bestämma!" Hur vi fick elever i årskurs 3 att stanna på fritids. (Artikeln inte publicerad ännu.)

MER OM FJÄDERN
Fjädern har delats ut sedan 2007 och de cirka 100 artiklar som hittills belönats utgör en fantastisk kunskapsbas och inspirationskälla.

Så här går ansökningsprocessen till

Sidan uppdaterades: