Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas arbete med förskolors utemiljöer väcker intresse

Den 17 oktober var fyra skolledare och en utvecklingsledare från Nässjö kommun på besök för att få veta mer om hur Nackas kommunala förskolor jobbar med hållbara utemiljöer. De fick även höra mer om vårt samarbete med Skolgårdsprojektet, Nacka vatten och avfall och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) samt besöka Kummelnäs, Korallens och Alabasterns förskolor.

Nässjö håller på att ta fram ett lokalprogram för förskolors utemiljöer som ska vara ett stöd när man bygger nytt och utvecklar gårdarna. I sin omvärldsspaning hade de hittat Nackas webbinformation om hållbara utemiljöer och blev nyfikna på hur vi arbetar med att stötta förskolorna, utbildar i utepedagogik och hur vi får alla som har inflytande över barnens utemiljö att samverka. Den sistnämnda frågan och risker i utemiljön lyftes fram som särskilda utmaningar.

- Nyckeln till att kunna skapa förskolegårdar som ger förutsättningar för rörelse, lek och undervisning är samverkan. Förskolan, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och de som jobbar med miljöfrågor behöver ha en förståelse för varandras olika perspektiv och kunna närma sig varandra med barnens bästa i fokus, säger Annika Wiberg som är utomhuspedagog.

Inspiration från Berlin

Det var en studieresa till Berlin 2015 som blev startskottet för Nackas kommunala förskolors arbete med utemiljöer och som resulterade i ett projekt där forskaren Petter Åkerblom från SLU deltog.

- Vi blev väldigt inspirerade. Det är annorlunda i Berlin, lite punkigare, lite grönare och mycket mer naturmaterial. På flera håll har de byggt upp lek- och lärmiljöer som inte är lika tillrättalagda som här hemma. Det är en sak som vi vill lyfta när vi stöttar förskolor som vill utveckla gårdens funktioner. Att barn och vuxna kan se på förskolegården med lite olika glasögon är viktigt att komma ihåg, inte minst i fråga om vad som är estetiskt tilltalande, berättar Martin Boson, särskilt yrkesskicklig förskollärare i Nacka.

Under pandemin när alla barnen skulle vistas utomhus hela dagarna ökade intresset för utepedagogik i Nacka. Förskolorna behövde inspiration och tips om hur de kunde använda förskolegården i undervisningen och därför tog Martin och Annika fram en utbildning som de senare har utökat med fler kurser och som nu även finns digitalt. Idag har de utbildat 309 medarbetare på 21 av Nackas kommunala förskolor i utepedagogik.

Samarbete ger synergieffekter

Flera av besökarna från Nässjö uttryckte att det var fantastiskt att höra om Nackas olika samarbeten kring barnens utemiljöer. I Nacka har till exempel Nacka vatten och avfall en viktig roll då de kan erbjuda förskolor och skolor giftfritt återbruks- och skaparmaterial samt fortbildning i miljöfrågor. Skolgårdsprojektet är en annan verksamhet som varje år erbjuder ungdomar i Nacka ett kreativt och meningsfullt sommarjobb där de får konstruera sådant som förskolorna och barnen önskar ha på sina gårdar. Nackas kommunala förskolor arbetar även med materialet från NTA på förskolegården:

- NTA-materialet "Teknik och hållbar utveckling" går mycket bra att använda i den naturliga utemiljön. Uppdragen i NTA:s temaboxar handlar till exempel om biologisk mångfald och konstruktion och förskolorna kan till exempel bygga bihotell, bygga i sand och skapa olika vattensystem, berättar Mats Thörnqvist, NTA-samordnare för förskolan i Nacka.

Bilderna här på sidan är från studiebesöket på Kummelnäs förskola.

Läs mer om hur Nackas kommunala förskolor jobbar med hållbara utemiljöer
Läs mer på Nacka vatten och avfalls skolsidor
Följ Skolgårdsprojektet på Instagram
Läs mer om NTA

Sidan uppdaterades: