Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett samarbetsprojekt inom Nacka kommun med forskningsstöd av tankesmedjan Movium och Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett treårigt samarbetsprojektet mellan Nacka kommun och Movium. Målet är att skapa en hållbar, inspirerande och likvärdig utemiljö för alla skol- och förskolegårdar i Nacka. Projektet ska främja hälsa och fysisk aktivitet. På så sätt uppfyller vi både Nacka kommuns övergripande mål med Attraktiva livsmiljöer samt miljöprogram med giftfria gårdar och läroplanernas övergripande mål kring fysisk aktivitet.

Ett flertal aktörer inom Nacka kommun är involverade och projektet väcker stor nyfikenhet i landet. Det följs också av SLU- forskaren Petter Åkerblom (Sveriges lantbruksuniversitet) som sprider vidare till internationella konferenser i världen till exempel Skottland.

Länk till giftfri förskola och skola:
https://www.nacka.se/493ebb/globalassets/boende-miljo/dokument/hallbarhet/giftfri-forskola-folder.pdf

samt tillhörande checklista:
https://www.nacka.se/494189/globalassets/boende-miljo/dokument/hallbarhet/giftfri-forskola-checklista.pdf


Projektledare är
Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, Nackas kommunala skolor och förskolor
Tina Malmgren, projektledare, enheten för fastighetsförvalning, Nacka kommun

Huben

HUB -ny text under.JPG

Huben är en ny stödorganisation i Nacka kommun dit alla skolor och förskolor som vill utveckla sin utemiljö kan vända sig. I Huben finns olika experter inom utemiljöer och här ordnas möten, konferenser, utbildningar mm. Bilder och namn på deltagare i Huben kommer snart.

Ombyggnad av gårdar

Ett pilotprojekt med två förskolegårdar genomfördes under 2018 inom ramen för ”giftfri förskola”. Resultatet av dessa ligger till grund för det fortsatta arbetet med våra utemiljöer och ytterligare en är på gång under 2019.

Odla i förskolan

Odla i förskolan.png

Kursen "Odla i förskolan" anordnas i samarbete med Hälsoträdgården i Nyckelviken. Den vänder sig till pedagoger i förskolan som vill ha odlingsinspiration för både lärande och hälsa. Tanken är också att även pedagogerna ska öka sitt välmående genom att odla och vistas i naturen, därför innehåller kursen även skogsbad. De kan sedan dela med sig på Facebookgruppen Hållbara utemiljöer hur det går med odlingen.

Hälsoträdgårdens kompendium med tips och idéer: Odla i förskolan.pdf

Vägledningsdokument och checklista

Checklista för gårdens kvaliteter

Vilka kvaliteter finns i utemiljön idag? Vad saknas och vad kan förbättras? Använd checklistan nedan, gärna tillsammans med barn och elever. Den kan ge en god fingervisning om hur just ni kan förbättra utemiljön för lärande
och välbefinnande, gärna i kombination med en karta över gården där ni prickar in de olika egenskaperna. Checklistan är även till hjälp i arbetet med att ansöka om statsbidrag.
En bra utemiljö vid skola och förskola bör innehålla varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Utemiljön bör kännetecknas
av goda sol- och skuggförhållanden och vara ändamålsenlig för den verksamhet den är avsedd för. Då ökar förutsättningarna för
en bättre lärmiljö, större trygghet och ökad fysisk aktivitet.

Boverkets checklista

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.