Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla rektorsområden klara att sjösättas i höst!

Nu är det beslutat att vi från hösten 2020 bildar fyra nya rektorsområden: Järlahöjdens rektorsområde, Skuru-Duvnäs rektorsområde, Södra Boo rektorsområde och Älta rektorsområde. Därmed är den nya organisationens grund lagd och det interna utvecklingsarbetet kan börja.

Nu är det senaste förslaget om att införa rektorsområden förhandlat med fackförbunden. Från och med i höst införs fyra nya rektorsområden och ett antal skolor och förskolor kommer att inlemmas i redan befintliga rektorsområden. Därmed kommer alla Nackas kommunala skolor och förskolor vara indelade i sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

Verkligt fokus på lärandet

Den nya organisationen ska ge ett ökat kollegialt lärande, ökad likvärdighet mellan skolor och inom skolor, en mer robust organisation som bättre klarar variationer i barn och elevantal samt tydligare roller.

- Med den här förändringen får vi en starkare organisation som sätter verkligt fokus på lärandet. Vi ska utveckla både våra arbetsprocesser, vår kompetens och vår undervisning så att vi fortsätter att ligga i topp bland skolorna i landet, säger Einar Fransson, produktionsdirektör och ytterst ansvarig för Nackas kommunala skolor och förskolor.

Rektor blir strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen

Varje rektorsområde får en rektor som blir strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet. Den dagliga verksamheten på våra skolor och förskolor kommer de biträdande rektorerna att ansvara för. Att ingå i ett rektorsområde gör också att förskolorna och skolorna kan dela på vissa gemensamma specialistfunktioner och investeringar.

- Jag är glad över att vi nu har fått den nya organisationsstrukturen på plats. Nästa steg är att säkerställa att den operativa verksamheten fungerar inom varje rektorsområde. Därefter är siktet inställt på att utveckla vår verksamhet så att vi blir det främsta alternativet för Nackaborna när det gäller barnomsorg och utbildning, säger Einar Fransson.

Sju rektorsområden och två gymnasieskolor

Från hösten 2020 består Nackas kommunala skolor och förskolor av:

  • Järlahöjdens rektorsområde
  • Myrsjö rektorsområde
  • Saltsjöbadens rektorsområde
  • Sickla rektorsområde
  • Skuru-Duvnäs rektorsområde
  • Södra Boo rektorsområde
  • Älta rektorsområde
  • Nacka gymnasium och YBC.

Här kan du se vilka skolor och förskolor som ingår i respektive rektorsområde och vem som blir rektor.

Sidan uppdaterades: