Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här vill vi forma framtidens lärmiljöer

Framtidens lärmiljöer

Nackas kommunala skolor och förskolor har tagit fram ett Vägledningsdokument för Framtidens lärmiljöer.pdf som vi använder när vi planerar och bygger nya kommunala förskolor och skolor.

Som ett komplement finns även dokumentet Hållbara lärmiljöer i förskolan (PDF-dokument, 2,9 MB)

Fyra ledord är centrala:

Kreativitet

Lärmiljöerna ska utformas för att:
• vara inspirerande mötesplatser
• ge utrymme för skapande och gestaltning
• skapa förutsättningar för användning av tidsenliga lärverktyg/modern teknik.

Flexibilitet

Lärmiljöerna ska utformas för att:

 • skapa förutsättningar för såväl samarbete och interaktion som integritet och reflektion
 • vara anpassningsbara och möjliga att påverka, på kort sikt
 • vara anpassningsbara och möjliga att påverka, på lång sikt.

Trygghet

Lärmiljöerna ska utformas:

 • så att barn/elever blir sedda och inkluderade
 • för att skapa god arbetsmiljö och motverka kränkningar
 • för att vara välkomnande.

Hållbarhet

Lärmiljöerna ska utformas för att:

 • bidra och inspirera till social hållbarhet
 • bidra och inspirera till god hälsa
 • bidra och inspirera till ekologisk hållbarhet
 • bidra och inspirera till ekonomisk hållbarhet.

Sidan uppdaterades: