Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbara lärmiljöer i förskolan

Lärmiljön i förskolan består inte bara av en fysisk miljö, utan även av en social miljö och en pedagogisk miljö som tillsammans skapar förutsättningar för lärande. När de tre delarna är i samklang är förutsättningarna för barnets utbildning mest gynnsam.


Barn utvecklas och lär på olika sätt och i olika takt. Därför ska det finnas utrymme för ett varierat lärande i förskolan. För att barnen ska kunna utvecklas mot läroplanens mål ska lärmiljön innehålla utrymmen för lek, skapande, reflektion och laboration. Arbetslaget ska tillsammans skapa en lärmiljö som erbjuder en mångfald av sätt att kommunicera och visa kunskap.

Vägledning för att utveckla lärmiljön

Filmen är en sammanfattning av vägledningsdokumentet Hållbara lärmiljöer i förskolan. (PDF-dokument, 2,9 MB) Hållbara lärmiljöer i förskolan är ett stöd för pedagoger i det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa en likvärdig utbildning för barn inom Nackas kommunala förskolor. Dokumentet handlar till största del om inre fysisk miljö, så som rumsutformning och inredning, men berör även pedagogisk och social miljö.

Digital utbildning om hållbara lärmiljöer i förskolan

Hur skapas hållbara lärmiljöer som lockar till lek, rörelse, utveckling och lärande? Det får du veta mer om när du går Nackas kommunala skolor och förskolors digitala utbildning.

Målgruppen för utbildningen är medarbetare i förskolan. Här hittar du utbildningen (Se rubriken Nacka Academy A-Ö för medarbetare) och information om hur du loggar in.

Sidan uppdaterades: