Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har just nu driftstörningar i vårat trådlösa nätverk, vilket även påverkar vår tillgänglighet. Felsökning pågår med högsta prioritet.

Mer...

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

IFous fokuserar. Bygga skola

Bland annat har projektet velat undersöka "Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande?"

Projektet har:
  • gjort en kort och lättillgänglig sammanställning av befintlig kunskap kring fysiska skolmiljöer.
  • genomfört så kallade gåturer” med forskare tillsammans med skolpersonal och elever i de skolor som medverkade.

Rapporten med erfarenheter och utvärdering

10 min

Här finns mer information om Ifous fokuserar: Bygga skola

Sidan uppdaterades: