Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

IKT handlingsplan Sågtorpsskolan

Sågtorpsskolan handlingsplan för IKT

På Sågtorpsskolan arbetar vi för att ge alla elever den bästa utbildningen. Genom att arbeta med digitala verktyg i undervisningen skapas bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.

Nackas kommunala skolor använder Infomentor som är ett webbaserat informationssystem för bedömning, dokumentation och kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Sågtorpsskolan använder även Google Suite som är ett pedagogisk verktyg för att lära ut, kommunicera och undervisa med. Här har eleverna egna konton som de loggar in med för att arbeta med tex. Google Drive eller Google Classroom.

Sågtorpsskolans elever har stor tillgång till digitala verktyg. Fritidshemmet, förskoleklass och årskurs 1 arbetar med Ipads. Från årskurs 2 till 6 arbetar eleverna med chromebooks och Ipads. Ett flertal smartboards är installerade i klassrummet samt det finns tillgång till programmerings material både för undervisning och fritidshemmet.

Vår vision och målsättning:

Vår vision är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IKT och digitala verktyg är ett naturligt redskap. Vi strävar efter att alla elever ska få en likvärdig digital kompetens, utveckla en källkritisk förmåga och kunna hantera informationssäkerhet. Ett av skolans uppdrag( LGR-11) är att eleven ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

På Sågtorpsskolan arbetar vi för att alla elever och pedagoger använder digitala verktyg som stöd i det dagliga arbetet, samt rustar eleverna för framtida studier, yrkesliv och samhällsdeltagande. Vi strävar efter att använda IKT som en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse i läranden och det sociala samspelet.

Pedagogernas digitala kompetens

All personal på skolan strävar mot att ha grundläggande digital kompetens:

 • Grundläggande datakunskap. (ordbehandling, lagring, e-post, Internet, infomentor
 • Ansvara för sitt digitala arbetsverktyg. (uppdateringar tex)
 • Kunna hantera och arbeta med digitala lärverktyg som GAFE, Infomentor, Lernify, Inläsningstjänst, Bingel mm.
 • Kunna använda tidsenliga alternativa verktyg i olika lärmiljöer tex stava rex, talsyntes och spellright
 • Ha kunskaper om källkritik och upphovsrätt samt kunna lära ut detta
 • Kunna hantera PersonecP och KOLL
 • Veta om några programmeringsverktyg, applikationer eller material vi har på skolan samt förstå datalogiskt tänkande tex Scratch, Lightbot, microbit mm.Elevernas digitala kompetens:

Verksamhetsmål för IKT på Fritids:

 • På fritidshemmen ges eleverna möjlighet att dokumentera och skapa med hjälp av digitala tekniker så som i foto, film och bilder
 • Tydliggöra och diskutera värdegrundsfrågor - ”Hur är jag en schysst kompis på nätet?
 • Erbjuda programmering som analog och digital

Verksamhetsmål för IKT i Förskoleklass:

 • I våra förskoleklasser introducerar vi lärplattor för att skapa nyfikenhet till den digitala världen. Vi arbetar med lärplattor för att främja barns nyfikenhet och utforskar glädje. Den ska ses som ett komplement i lärandet och det sociala samspelet. Eleverna får även börja tänka i steg och instruktioner som introduktion i programmering.

När eleverna lämnar år 3 vill vi att de ska vara förtrogna med:

 • Grundläggande kunskaper i ordbehandling (Google dokument)
 • Ha en tydlig struktur med mappar i varje ämne. Vara säker på hur man sparar och hittar sina dokument (Google Drive)
 • Grundläggande kunskaper för Google presentation och kreativt berättande på lärplattor
 • Kunna återkoppla med hjälp av kommentarer
 • Multimodalt berättande: bild, text, ljud i samspel
 • Kunskap om källkritik och upphovsrätt
 • Hantera informationssökning på Internet
 • Kunna hantera digital bildbehandling
 • Ha grundläggande kunskaper hur programmering fungerar. Analogt och i olika programmerings miljöer
 • Kunna utföra olika uppdrag genom programmerings material (bluebot, Dash, makeymakey)
 • Ha grundkunskaper om hur en dator fungerar
 • Göra och redigera film i applikationen iMovie
 • Delta i sociala aktiviteter via ex Padlet, Kahoot

När eleverna lämnar år 6 vill vi att de ska vara förtrogna med:

 • Grundläggande kunskaper i ordbehandling i GAFE (skapa nytt, döpa, öppna befintligt, spara och dela dokument, infoga bild, kortkommandon, textredigering, tabeller, diagram)
 • Behärska olika verktyg för presentationer, dokumentation, kommunikation och kreativt berättande (bild, text, ljud i samspel)
 • Skicka och ta emot e-post (sortera, rensa, strukturera och göra mappar)
 • Digital bildbehandling
 • Göra och redigera film
 • Grundläggande färdigheter i Infomentor (Logga in, hitta information som berör eleven)
 • Kunskap om källkritik och upphovsrätt
 • Grundläggande kunskaper om programmering och datalogiskt tänkande
 • Vet hur programmerings materialet microbit fungerar och det kan användas i problemlösande arbetssätt
 • Ha grundkunskaper hur en dator fungerar och är uppbyggd
 • Kunna hantera informationssökning på Internet
 • Kunna välja redovisningsformer i olika ämnen som presentation (Google, bildbehandling och film


Sidan uppdaterades: