Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Likabehandlingsplan Sågtorpsskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje verksamhet (förskola/skola/fritidshem) i Nacka kommun ska varje år beskriva sitt arbete med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i en plan. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier, kränkande behandling av enlighet med diskrimineringslag 2008:567 kap 3 och skollag 2010:800 kap 6 § 10.

Sidan uppdaterades: